Bærekraft og samfunnsansvar

Helgevold Gruppen er en bidragsyter til å skape en bærekraftig fremtid for våre kunder og ansatte, for bedriften og ikke minst våre omgivelser. Vi skal bistå kundene våre på veien mot å ta bærekraftige valg, og ta vare på miljøet, samfunnet og menneskene rundt oss.

Sertifisert miljøfyrtårnbedrift
Helgevold Elektro er stolt miljøfyrtårnbedrift siden 2017, og jobber aktivt med forbedringer på miljø. Med fokus på blant annet en miljøvennlig drift og bedre avfallsløsninger og transport har vi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Vi har iverksett en rekke tiltak for å ta vårt ansvar og kunne drive bedriften på en miljøvennlig måte. Vår lokasjon i Haugesund var for eksempel blant de første store kontorbyggene i Haugesund med kun LED-belysning. Vi tilrettelegger for våre ansatte ved å montere elbilladere på flere av våre lokasjoner. En av kjerneverdiene våre er blant annet at vi skal ha lokal tilknytning, som også bidrar til mindre kjøring for våre ansatte.

Ikke minst så jobber vi aktivt for å forminske bruk av papir og utskrift. Vi har et digitalt styringssystem for hele ordre- og regnskapssystemet, samt et postmottak med elektronisk fakturaflyt. I det digitale intranettet vårt ligger alle håndbøker tilgjengelig, samtidig som vi har blant annet avviksregistrering, dokumenter, stoffkartotek og annen relevant informasjon digitalt.

Hvert år deler vi ut betydelige summer til lokale lag og foreninger. Vi ønsker å være en bidragsyter i vårt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet og aktivitet. Slik skapes det verdifull aktivitet i lokalsamfunnet – og det ønsker vi å bidra til. Sponsing av barn og unge er, og har lenge vært en viktig del av dette arbeidet.

En sponsoravtale er en tosidig avtale, der Helgevold bidrar med økonomiske ytelser mot at laget profilerer Helgevold. Vår sponsorinnsats retter seg primært inn mot lokale lag og foreninger, som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet, samt bredde-nivåer. Her er noen av våre samarbeidspartnere i dag.

Miljørapport 2021 for Helgevold Elektro AS

Fokusområder i bærekraftarbeidet

Helgevold Gruppen er en bidragsyter til å skape en bærekraftig fremtid for våre kunder og ansatte, for bedriften og ikke minst våre omgivelser. Vi skal bistå kundene våre på veien mot å ta bærekraftige valg, og ta vare på miljøet, samfunnet og menneskene rundt oss. Vi har valgt fire fokusområder for bærekraftarbeidet vårt; Kompetanse og kultur, energiomstilling og elektrifisering, sirkularitet og gjenbruk, samarbeid. Les mer om våre interne og eksterne bærekraftmål.

Sponsing
Lærlinger
Følger lover & regler
Til å stole på
0-filosofi
Månedlig HMS fokus
Årshjul for HMS aktiviteter
Miljøfyrtårn
Ansvarsrett
Godkjent el. installatør
FN’s bærekraftmål
Lavere energieffektive løsninger
Miljøfyrtårn aktiviteter
Lokal «kortreist elektriker»
Det grønne skiftet
Vår viktigste ressurs
Fremtidsrettet
Kompetanseheving
Inkluderende