Automasjon

Et profesjonelt automatiseringsmiljø for kommuner og alle deler av den lokale industrivirksomheten.

Automasjon handler i korte trekk om å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for optimal drift. Ved hjelp av ny og kjent teknologi sørger vi for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskinvare blir mer velsmurt. Vi har ingeniører og programmerere, baser, prosjektledere og elektromontører med stor interesse for den lokale industrivirksomheten. Naturlig nok går det mye i fisk og oppdrett, men vi er også betydelig inne i kommunenes bygg og anlegg, i betongindustrien såvel som landbruk, slakterier, sagbruk og tilsvarende. Vi overvåker pumpestasjoner og vannverk, installerer SD-anlegg i skoler og barnehager, rigger styringssystemer for kjøl, frys og pumper i slakteriene. Og vi er med fra starten av, prosjekterer, programmerer, monterer og får alt til å spille sammen. Vi har også eget tavleverksted der vi skreddersyr små og store paneler etter behov. Alltid utførlig gjort, alltid dokumentert etter gjeldende krav og spesifikasjoner.

Vi er stolte over det vi får til sammen med våre kunder.
Spesielt stolte er vi over å ha prosjektert og installert elektro og automasjon på settefiksanlegget til Bremnes Seashore avdeling Trovåg. Filmen under viser det innovative og omfattende settefiskanlegget på Trovåg. Filmen er laget av Multiconsult ASA, og vi takker for lånet av denne.

EasyIO

Helgevold leverer automatikk og styringssystemer som knytter sammen alle de tekniske installasjonene slik at de virker som en enhet. Det er det vi kaller for SD-anlegg (Sentral Driftskontroll-systemer).

les mer

Optisk oksygensensor

Måling og kontroll på oksygennivået er meget viktig for fiskens vekst og kvalitet.

les mer

Bremnes Seashore - settefiskanlegg

Bremnes Seashore avdeling Trovåg har investert over en halv milliard kroner på nytt settefiskanlegg. Et ønske om å øke produksjonen ved settefiskanlegget på Trovåg har de siste årene blitt realisert ved hjelp av fremtidsrettet høyteknologi. Helgevold har levert alt av elektro og automasjon på prosjektet som startet høsten 2015. Den siste hallen ble ferdigstilt desember 2019.

les mer

Vindafjord Kommune - Overvåkning av vann- og avløpsanlegg

Vindafjord kommune ligger på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Kommunen grenser til Tysvær, Suldal, Etne, Sveio og Stord, og huser totalt 8 828 mennesker fordel på arealet på 620 km2. I denne kommunen ligger også Helgevold Gruppen sitt hovedkontor i Sandeid. Gjennom flere år har vi samarbeidet med Vindafjord Kommune om overvåkning av vann- og avløpsanlegg.

les mer