Automasjon

Et profesjonelt automatiseringsmiljø for kommuner og alle deler av den lokale industrivirksomheten.

Automasjon handler i korte trekk om å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for optimal drift. Ved hjelp av ny og kjent teknologi sørger vi for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskinvare blir mer velsmurt. Vi har ingeniører og programmerere, baser, prosjektledere og elektromontører med stor interesse for den lokale industrivirksomheten. Naturlig nok går det mye i fisk og oppdrett, men vi er også betydelig inne i kommunenes bygg og anlegg, i betongindustrien såvel som landbruk, slakterier, sagbruk og tilsvarende. Vi overvåker pumpestasjoner og vannverk, installerer SD-anlegg i skoler og barnehager, rigger styringssystemer for kjøl, frys og pumper i slakteriene. Og vi er med fra starten av, prosjekterer, programmerer, monterer og får alt til å spille sammen. Vi har også eget tavleverksted der vi skreddersyr små og store paneler etter behov. Alltid utførlig gjort, alltid dokumentert etter gjeldende krav og spesifikasjoner.

Del saken på facebook