Oppdag hvordan solcellepanel er et smart valg for miljøet og lommeboken – våre solcellepanel gir en kostnadseffektiv løsning på dine bærekraftige energibehov.

0+

Panel installert

0+

kWp installert

0

Års erfaring

0+

Anlegg montert

 • Industri og Næring
 • Bolig
 • Landbruk
 • Grønn energi

  Solcellepanel gir grønn energi. Din bedrifts klimafotavtrykk reduseres betraktelig. Du bidrar til å ta vare på kloden og bidrar til at vi sammen når FN’s klimamål. Du bidrar positivt ved at du produserer når forbruket er høyest. La oss sammen bli en del av det grønne skiftet.

 • Kostandsbesparende løsninger

  Å benytte solcellepanel gir kostnadsbesparelser over tid. Å produsere deler av forbruket selv, reduserer nettleien. Flere store konsulentbyrå mener strømprisene vil ligge rundt det dobbelt innen 2030 og vil øke jevnt med årene som kommer. Med våre panel og løsninger med dagens strømpriser kan anlegget ha gått i null i løpet av så kort tid som 7 år.

 • Mulighet for ENOVA-støtte

  Ved å effektivisere bygget og driften din ved å installere solcellepanel åpner det for at du kan søke om ENOVA støtte.

 • Forutsigbart vedlikehold

  Våre solcellepanel krever minimalt med vedlikehold fra eiers side. Vi kan tilby årlige servicekontroller av anlegget ditt etter montering. Forutsigbart vedlikehold reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader. Anleggene vi leverer dekker også alle krav til tilkomst, sluk, sikkerhet drenering osv.

 • Integrasjon med BRAID og tredjepartstjenester

  BRAID sin evne til å sende data via API-er til eksterne tjenester gir sømløs integrasjon med ulike eiendomsforvaltnings- og vedlikeholdsløsninger, og skaper et enhetlig økosystem for eiendomsdrift. BRAID gir byggherrer sanntidsdata og analyser, slik at de kan ta informerte beslutninger og forbedre eiendomsytelsen. Å utnytte BRAID sin kapasitet for energioptimalisering og kontroll basert på energipriser gjør at byggherrer kan maksimere inntektene.

 • Økt Eiendomsverdi

  Solcellepanel sitt fokus på energieffektivitet og bærekraft påvirker direkte eiendomsverdien. Du kan få høyere energiklasse Lavere energiutgifter og reduserte vedlikeholdskostnader resulterer i høyere eiendomsverdi og økt avkastning på investeringen.

 • Grønn Energi

  Solcellepanel lar deg produsere din egen grønne energi. Din husstands klimafotavtrykk reduseres betraktelig. Du bidrar til å ta vare på kloden og bidrar til at vi sammen når FN’s klimamål.

 • Kostnadsbesparelser

  Å benytte solcellepanel gir kostnadsbesparelser over tid. Flere store konsulentbyrå mener strømprisene vil ligge rundt det dobbelt innen 2030 og vil øke jevnt med årene som kommer. Med våre panel og løsninger med dagens priser kan anlegget ha gått i null i løpet av så kort tid som 7 år.

 • Forutsigbart Vedlikehold

  Våre solcellepanel krever minimalt med vedlikehold fra eiers side. Vi kan tilby årlige servicekontroller av anlegget ditt etter montering. Forutsigbart vedlikehold reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader. Vår montering tar også hensyn til krav om tilkomst til skorstein, sluker osv.

 • Sanntids Overvåkning og Kontroll

  Smarthusløsninger gir sanntidsovervåkningsfunksjoner som gir øyeblikkelig innsikt i statusen til bygningssystemene, slik at du raskt kan regulere etter pris og energiineffektiviteter. Smarthus sine dataanalyse- og rapporteringsfunksjoner hjelper deg med å ta datadrevne beslutninger, visualiserer og lar deg energioptimalisere.

 • Grønn Energi

  Solcellepanel gir grønn energi. Ditt landbrukss klimafotavtrykk reduseres betraktelig. Du bidrar til å ta vare på kloden og bidrar til at vi sammen når FN’s klimamål. La oss sammen bli en del av det grønne skiftet.

 • Kostnadsbesparende løsninger

  Å benytte solcellepanel gir kostnadsbesparelser over tid. Å produsere egen energi gjør at du reduserer nettleien. Flere store konsulentbyrå mener strømprisene vil ligge rundt det dobbelt innen 2030 og vil øke jevnt med årene som kommer. Med våre panel og løsninger med dagens strømpriser kan anlegget ha gått i null i løpet av så kort tid som 7 år.

 • Støtteordninger

  Ved å effektivisere bygget og driften din ved å installere solcellepanel åpner det for at du kan søke om ENOVA støtte gjennom EU’s småskala prosjekt bevillinger.

 • Forutsigbart vedlikehold

  Våre solcellepanel krever minimalt med vedlikehold fra eiers side. Vi kan tilby årlige servicekontroller av anlegget ditt etter montering. Forutsigbart vedlikehold reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader. Våre anlegg dekker også alle krav til tilkomst, drenering, sluk, brann osv.

 • Dyre- og plantevelferd

  Ved å gå over på grønne energiformer tar du et bærekraftig steg for en renere jordklode. Disse valgene bidrar til lavere klimagassutslipp som igjen resulterer i bedre levekår for dyr og planter.

Noen av våre produktleverandører

Noen referanser

Karmsund VGS videregående skole
Rogaland fylkeskommune

Visste du at?
Norge er et optimalt land å produsere solenergi i.
Du får redusert nettleien når du produserer egen energi. Vi tilbyr gratis befaring med grunnleggende rådgivning.