Helgevold Gruppen

En god arbeidsplass er et sted der alle tar ansvar.

Vi kobler deg på fremtiden

Helgevold Gruppen er den ledende totaltekniske el-entreprenøren på Haugalandet. Vi skaper smarte løsninger for fremtidens elektriske hverdag og har sterke fagmiljøer innen elektro, automasjon, telekommunikasjon og rådgivning. Vi leverer gjennomtenkte løsninger til alle typer bygg og anlegg, vi tenker grønn teknologi, og tar vårt miljø ansvar.

Helgevold Elektro AS ble etablert i 1987 og feiret dermed 30 års jubileum i 2017. I dag består Helgevold Gruppen av Helgevold Elektro AS, Helgevold Elektro Haugesund AS og Ystanes Elektro AS. Vi er lokalisert i flere kommuner med hovedkontor i Vindafjord.

I Helgevold Gruppen er interessen for faget genuin, og våre medarbeidere blir oppfordret til å videreutvikle seg innenfor de områdene de brenner for. Ulike opplæringstiltak er en kontinuerlig prosess, ofte i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Våre medarbeidere har opparbeidet seg en enestående spisskompetanse på det de holder på med. Kunnskapsrike, engasjerte og stolte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har.

Kundeorientert – Fremtidsrettet – Tilhørighet – Lokal

Dette er våre verdier. Vi er kundeorienterte og har alltid fokus på å gi kunden kvalitet, service og effektive løsninger. Vi er fremtidsrettet og holder oss oppdatert slik at vi kan gi gode råd til våre kunder. Vi kjenner tilhørighet til hverandre og bedriften, vi viser omsorg og tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Vi har en sterk lokal tilknytning og tar vårt miljø- og samfunnsansvar.

  • Konsernleder Helgevold Gruppen
    Som en del av en prosess for å styrke Helgevold Gruppens konkurransekraft i markedet, går styreleder Bjørn Tollefsen over i en operativ rolle som konsernleder i Helgevold Industri Invest – eierselskapet til Helgevold Elektro. Han fortsetter i rollen som kommunedirektør i Etne kommune ut året.

    les mer

  • En lokal støttespiller
    Helgevold Gruppen ønsker å være en bidragsyter i vårt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet og aktivitet. En av våre verdier er vår lokale tilknytning, som … les mer