Industri

Vi er stolte over industrien på vestlandet

Vi har lang og stolt tradisjon med industriarbeidsplasser på Vestlandet. Helgevold Gruppen kjenner lokalsamfunnet og har oppdrag på industrianleggene til Statoil på Kårstø, Hydro Alumnium på Karmøy, Fatland Ølen, Ølen Betong for å nevne noen. Vi holder på med brannvarsling, nødlys, SD-anlegg og vanlig elektroinstallasjon til industrianlegg over hele Haugalandet. Dette er vi stolte over.

Karmsund Havn

I høst startet Helgevold Gruppen på et spennende prosjekt i Karmsund Havn på Husøy. 50 meter høye lysmaster skulle heises på plass i den nye container havnen.

les mer

Fatland Ølen

Fatland er et familieselskap som er eid av familien Fatland. Det er en lang og stolt familietradisjon hvor Rasmus Fatland startet med slakting ca 1892 i Vikedal. Og siden har selskapet vokst. I 2016 utvidet Fatland sitt foredlingsanlegg/slakteribygg i Ølen med 12 000 kvm. Helgevold Gruppen stod for prosjektering og installasjon av elektro, svakstrøm, brann- og nødlysanlegg, samt SD-anlegg.

les mer