Klima- og miljøpåvirkningen av varer og tjenester

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Helgevold?