Schneider | Certified EcoXpert

Schneider automasjon resertifisering og ekspertise til å utvikle og bistå elektro- og automasjonsbedrifter

Sommeren 2023 ble Helgevold resertifisert som Schneider Ecostruxure partner. Vi har mottatt beviset som tungvekter Jon Asheim, en av våre Schneider sertifiserte, holder stolt frem. Jon Asheim er en del av vår automasjonsavdeling i Helgevold, og har tidligere jobbet hele 14 år med byggautomasjon i Schneider. Totalt med tiden i Helgevold har han nå 15+ år med erfaring på Schneider systemene.

Hvorfor Schneider byggautomasjon?
– Det største fortrinnet slik jeg ser det, er tankegangen Schneider Electric har med sin Ecostruxure Building Operations plattform, forteller Jon. Den er i fremkant av utviklingen i forhold til teknologi, brukervennlighet, IT-sikkerhet og åpenhet, samtidig som gammel teknologi som for eksempel LON er ivaretatt. Det siste punktet betyr at vi kan løfte gamle anlegg opp på ny plattform uten en større investering, og heller skifte ut hardware etter hvert som det blir nødvendig.

EBO plattformen kan også benyttes på alle områder i et SD-anlegg. Det vil i seg selv være et komplett anlegg, med undersentraler, grensesnitt (Edge server) og toppsystem (Enterprise server). En kan levere et rent toppsystem med integrasjon av tredjeparts-anlegg, og det kan leveres som undersentraler og grensesnitt mot tredjeparts-toppsystem.

Hvorfor løfte gamle TAC-anlegg til ny Schneider plattform?
De viktigste grunnene til å starte et oppgraderingsløp er drifts- og/eller IT-sikkerhet. TAC Vista/Xenta plattformen er utdatert både Hardware-messig, men også Software-messig.

Utover dette så er det klart at ved å oppgradere, så har man større muligheter til å benytte seg av det seneste i bygningsteknologi for å gjøre bygget enda smartere. Det innebærer blant annet energioppfølging som EOS-systemer, integrasjon av solceller og så videre. I et slikt oppgraderingsløp så kan man opparbeide seg et eget reservelager av Hardware, som bidrar til at man er sikret mot havari, i tillegg til at man kan budsjettere oppdragering over tid. EBO håndterer nemlig alle Xenta undersentraler med tilhørende programmer, og dette i seg selv er en ukomplisert jobb, forbundet med lite risiko å oppgradere.

Hva liker du best med de 15 årene i jobb med Schneider sin byggautomasjon?
– Jeg liker godt å hjelpe og bistå rundt Schneider systemene som jeg er blitt så godt kjent med. Jeg bistår gjerne automasjonsingeniører fra fjernt, men også fysisk på plassen. Jeg har også holdt kurs og innføring for typisk vaktmestere og en del fjernsupport for andre elektro- og automasjonsbedrifter. I automasjonsverden er ofte ting enkelt når du vet hvordan, men å faktisk finne ut hvordan – kan være veldig varierende. Det å hjelpe folk med det de har slitt med lenge, men som kanskje kan være enkelt for meg, er veldig givende.

Kort om Jon Asheim

  • 15 års erfaring med SE byggautomasjon – programvare, undersentraler og feltutstyr
  • Kompetanse på ny Ecostruxure Building Operations plattform
  • Kompetanse på tidligere plattform TAC Vista med TAC Xenta hardware/undersentraler
  • Lang erfaring med å løfte gammel plattform over på ny
  • Tilbyr serviceavtaler


Relaterte artikler

KNX – Karmsund Videregående Skole
BRAID
Visualiser enkelt din KNX løsning med BRAID
Helgevold automasjonsavdeling