Solceller for landbruket

Å benytte solcelleanlegg i landbruket har blitt mer populært med årene, og det viser seg å være svært gunstig for landbrukskunder å produsere egen energi og spare penger. Store, tilgjengelige takflater som man i utgangspunktet ikke bruker til noe – hvorfor ikke gjøre det om til et kraftverk?

Det er ingen tvil om at solcelleanlegg for landbruk har fordel av storskalaeffekt og momsfritak. Helgevold hjelper deg å finne anlegget som er optimalisert for akkurat ditt bygg. Vi har egne fagfolk som spesialiserer seg innen fagfeltet, og de kommer gjerne på befaring hos deg, og skreddersydd løsningen som gjør at du får et best mulig anlegg tilpasset ditt gårdsbruk.

Smartere strømforbruk
Med egenprodusert strøm vil du definitivt få en større bevissthet rundt ditt eget strømforbruk. Man ønsker gjerne å optimalisere eget strømforbruk, og eventuelt begrense forbruket der man har mulighet, eller øke forbruket til den tiden på dagen solcellene produserer mest.

Investerte i solceller
For vår kunde Tore Erland startet det hele med tanken om hvordan han kunne spare penger over lengre tid. Solceller føltes som det beste alternativet da det ville være en investering som var selvgående, og ikke minst en fremtidsretta løsning.

Hvorfor valgte du Helgevold som din samarbeidspartner på solceller?
– Helgevold har tidligere levert og montert brannalarm hos meg, så da var jeg så fornøyd med servicen at jeg også kontaktet dere når jeg hadde bestemt meg for å investere i solceller. Jeg har hatt et godt samarbeid med Helgevold fra starten.

Hva tenker du om det grønne skiftet inn mot landbruket?
– Det finnes mange forbedringsmuligheter i landbruket, men det er dessverre ikke alt som er like enkelt å klare uten fossilt brensel per i dag. Solceller har vært en mulig investering, som gir meg en langsiktig gevinst.