Vi sørger for at 500 gårdbrukere kan sove trygt om natten

Gårdbrukere er pålagt å ha en årlig sjekk over brannvarslingsanlegget på gården. Det er en god ting. Helgevold Gruppen har faste avtaler med gårdbrukere over hele regionen, sørger for at det blir kontrollert og er i forskriftsmessig stand. Vi har oversikten over samtlige anlegg og vet når det er dags for kontroll, det er noe gårdbrukeren skal slippe å tenke på i sin travelhet.

Moderne anlegg

Vi leverer og har service på brannvarslingsanlegg til alle typer bygg. Anleggene tilpasses behov og kan være alt i fra standard brannvarslingsanlegg med røykmeldere, varmedetektorer og manuelle meldere, til mer avanserte løsninger. I noen tilfeller der det er ekstra stort sikkerhetsbehov, blir varsling kombinert med slukkeanlegg.

Kontaktperson


Espen Steinsland
Teamleder proffmarked
Mobil: 970 35 593
espen.steinsland@helgevold.com

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud