Sikre næringsbygg og hus med el-kontroll

Ser det elektriske anlegget greit ut, og virker det som det skal? Det kan likevel ha feil og mangler som kan føre til stor skade. En elkontroll kan oppdage og forebygge skjulte farer i alle typer næringsbygg.

-Mange tenker ofte at så lenge alt virker og ser i orden ut, er det trygt. Det stemmer ikke.  Men med elkontroller finner vi feil og risikoer som ikke er så synlige. Slik forebygger en elkontroll brann og strømhendelser som kan forårsake store skader på både mennesker, dyr og bygg, sier Christina Brommeland, en av fire medarbeidere i Helgevold som jobber fulltid med elkontroller.

Helgevold Elektro utfører rundt 500 elkontroller i året på alle typer næringsbygg på hele Haugalandet og i Sunnhordland.  Alle næringsbygg har jevnlige kontroller. Dette som følge av lovkrav, krav fra forsikringsselskaper, Mattilsynet, KSL (Kvalitetssikring i landbruket), FEL (Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg) eller i forbindelse med HMS.

Fra venstre Lars Olav Tveit Olsen, Helge Grønstad, Geir Arne Lothe og Christina Øie Brommeland

Men hva omfatter egentlig en elkontroll?
-Det er forskjell på en elkontroll og en elskjekk. En elkontroll er mer omfattende, samtidig som at kontrolløren og firmaet må være sertifisert.  På elkontroll undersøker vi inntak, sikringsskap, bruk av skjøteledninger, brannvarsling og det elektriske anlegget. Vi ser etter at alt fungerer, er helt og koblet som det skal, samtidig som vi måler om det er varmgang. Vi vurderer anlegget etter den standarden som det ble bygget etter, og kommer med gode anbefalinger om oppgradering av anlegget slik at det blir et sikrere og mer brukervennlig anlegg.  For eksempel oppgradering av sikringsskapet er noe vi ofte anbefaler, da det fortsatt er veldig mange som har skrusikringer, forteller Brommeland.

Elkontroll-teamet i Helgevold utfører kontroller for en hel rekke ulike næringskunder innen blant annet industri, fiskeoppdrett, kontorbygg og i landbruket. Selv om det kun er krav om kontroll av driftsbygningen (og evt. bygg som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen), er det stadig flere bønder som utvider kontrollen til alle bygg på gården. En av dem er Tor Arne Sandvik i Etne.

-Helgevold utfører kontroll på alle bygg på gården min. Først og fremst er det en sikkerhet å vite at alt det elektriske er i orden. Men samtidig er kontrollene med på å gjøre meg mer bevisst selv, både på feil jeg har gjort og hva jeg må passe på i hverdagen. Jeg har blant blitt mer obs på bruken av skjøteledninger som følge av elkontroll fra Helgevold, forteller Sandvik. 

Bremnes Seashore i Vikebygd produserer ca. 2800 tonn fisk i året på anlegget som består av flere haller, klekkeri, rensestasjoner, sjøbehandlings- og slambehandlingsanlegg. Helgevold Elektro har utført elkontroller på alle deler av anlegget i Vikebygd siden siden 2011 forteller Trude Gullhaug i Bremnes Seashore. 

-For oss er det helt avgjørende at Helgevold gjennomfører sine regelmessige elkontroller hos oss. Dette for å hindre uønskede situasjoner, og i verste fall stopp i anlegget som følge av skader eller brann i elanlegget. I tillegg til elkontrollen utfører vi også egne kontroller og daglige tilsyn. I kombinasjon med elkontrollen og tilbakemeldinger fra Helgevold har vi komplett oversikt over status og kan ta oppgraderinger og sikre forbedringer fortløpende, sier Gullhaug.

Helgevold-teamet bruker termograferingskamera for å se etter varmegang i sikringsskap, inntak, tilkoblinger av utstyr og lignende.

-Med et termokamera kan vi se varmegang før det er synlig på utsiden. Når vi gjennomfører termografering, belaster vi anlegget med mye strøm. Der strømmen går gjennom en dårlig kobling, slår dette ut. Termografering kan også spare kunden for penger, da det er mye lettere og rimeligere å fikse utstyr med begynnende varmgang, enn dersom man oppdager når det er brent og svidd, sier Brommeland.

Av de vanligste feilene som oppdages i en elkontroll er blant annet varmgang.

Varmegang i inntak og sikringsskap som har skrusikringer er hyppige farer vi oppdager ved elkontroll. Det samme gjelder varmegang i stikkontakt for varmtvannstank og eller varmegang i ledninger inne i varmtvannstanken. Videre oppdager vi også ofte skadde lamper og stikkontakter, og stikkontakter som ikke har god nok jording. Vi finner også mange jordfeilbrytere som ikke fungerer tilstrekkelig, eller som har hengt seg opp. Produsentene anbefaler at jordfeilbrytere skal testes jevnlig, noen anbefaler månedlig og noen anbefaler årlig. Dette gjøres av huseier selv, og forlenger levetid på jordfeilbryteren, du hindrer at den henger seg opp, og du oppdager raskere om den ikke fungerer som den skal, forteller Brommeland.