Møt Willy Asbjørn Lunde

Willy A. Lunde fra Etne jobber som ingeniør i Helgevold Gruppen, og hører til under Helgevold Elektro AS i Sandeid.

Willy hadde sin første arbeidsdag i Helgevold Elektro i 1994, og har med det snart passert 25 år i bedriften. Willy har vært innom alt fra servicearbeid mot bedrifter og landbruk, og Enøkstyring i store bygg for kommuner. De siste 10-12 årene har Willy jobbet med styresystemer rettet mot fiskeindustrien. Innen dette er Willy involvert i prosjektering, tegning, PLS programmering og igangkjøring av anlegg.

– Jeg har alltid likt meg i Helgevold Elektro. Jeg har fått jobbet med forskjellige fagområder, og hele veien fått nye utfordringer. Bedriften har et godt arbeidsmiljø og det er ordna forhold.

Automasjon handler i korte trekk om å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for optimal drift. Ved hjelp av ny og kjent teknologi sørger vi for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskinvare blir mer velsmurt. Det er mye fisk og oppdrett, men vi er også betydelig inne i kommunenes bygg og anlegg, i betongindustrien så vel som landbruk, slakterier, sagbruk og tilsvarende. Vi er med fra starten av, prosjekterer, programmerer, monterer og får alt til å spille sammen.

Våre ingeniører, programmerere, baser, prosjektledere og elektromontører har stor interesse for den lokale industrivirksomheten, og vi er stolt over å ha slike dyktige folk med på laget.