Overvåkning av vann- og avløpsanlegg

Vindafjord kommune ligger på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Kommunen grenser til Tysvær, Suldal, Etne, Sveio og Stord, og huser totalt 8 828 mennesker fordel på arealet på 620 km2. I denne kommunen ligger også Helgevold Gruppen sitt hovedkontor i Sandeid. Gjennom flere år har vi samarbeidet med Vindafjord Kommune om overvåkning av vann- og avløpsanlegg.

Helgevold Gruppen har hatt et nært samarbeid med Vindafjord kommune siden 1997/98 da vi leverte et nytt overvåkningsanlegg til vannverket (VA overvåkning). Den nye VA overvåkningen ble først tilknyttet det eksisterende vannverk og pumpestasjoner i kombinasjon med den gamle overvåkningen. Helgevold Gruppen har i takt med utvidelsen av flere vannverk og pumpestasjoner, etablert nye kommunikasjonsløsninger i en kontinuerlig prosess og tett samarbeid med driftsleder for vann og avløp i kommunen. I tillegg til dette så leverer vi også lokale styringer til vannverk og pumpestasjoner. VA overvåkningen vår er så fleksibel at vi også enkelt kan koble til stasjoner levert av andre produsenter.

Utfordringen i slike systemer er ofte kommunikasjon. Altså måten en får samlet inn data og alarmer fra alle vannverk og pumpestasjon som er rundt om i kommunen. I dag er mobilnettet veldig aktuelt til dette, noe som ikke tilfelle for 10 år siden. Vi benytter også fiber, og radiokommunikasjon der det er muligheter og behov for dette. Nye muligheter i teknologien gjør at vi i takt med denne får på plass nye, hurtige og presise løsninger for kommunikasjon og overvåkning, slik at kunden alltid kan være trygg på dataen de får.