Bli kjent med Vetle Lauareid Hovda

Vetle er ansatt som lærling ved Helgevold sitt kontor i Sandeid. Her jobber han som lærling innen automasjonsfaget.

Hva gjorde at du valgte å bli lærling innen automasjon? 

Jeg ville gjøre noe praktisk og jobbe innen et fag som kunne gi meg utfordringer i arbeidshverdagen. Siden oppstart i august har jeg allerede vært innom mange ulike greiner innen fagområdet mitt. 

Hvilke faktorer var viktige for deg når du søkte om lærlingplass hos Helgevold? 

Jeg har blitt fortalt av venner og bekjente at Helgevold er en god plass å være lærling, med varierte utfordringer og dyktige ansatte som jeg kan lære fra. Derfor var jeg ganske sikker på at Helgevold var der jeg ville. Helgevold er en bedrift i utvikling, og det er en utvikling jeg gjerne vil være med på. 

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? 

Arbeidsdagen min er gjerne perioder med kontor og andre perioder ute i felten. Noen dager er det kombinert. 

Føler du at du som lærling blir godt ivaretatt hos Helgevold? 

Jeg føler meg godt ivaretatt som lærling i Helgevold. Det er en arbeidsplass hvor det er rom for å spør om hjelp, og jeg trives i arbeidsmiljøet sammen med kollegene mine.  

Hva tenker du om utviklingsmulighetene i bedriften? 

Helgevold er som nevnt en bedrift i stor vekst og utvikling, og det er alltid nye ideer på bordet. Jeg kjenner flere som tar utdanning (teknisk fagskole) ved siden av jobb. I tillegg er det muligheter for å ta flere fagbrev her, noe som viser at bedriften legger til rette for videreutvikling for de som ønsker det.