Kontaktpersoner

Administrasjon

Arve Vågen
Teamleder
Telefon: 52 76 60 00
Mobil: 902 85 396
arve.vagen@helgevold.com

Bygg og Industri


Svein Tore Veim
Installatør
Telefon: 52 76 60 00
stv@helgevold.com

Service og Ettermarked


Svein Tore Veim
Installatør
Telefon: 52 76 60 00
stv@helgevold.com

Akva


Svein Tore Veim
Installatør
Telefon: 52 76 60 00
stv@helgevold.com