Styrker sikkerhetsavdelingen betydelig

Sikkerhetsløsninger som adgang, alarm og overvåking er av avgjørende betydning i dagens samfunn. Å investere i sikkerhetstiltak er ikke nødvendigvis valgfritt lenger, men gjerne essensielt for å opprettholde en trygg og sikker hverdag. Det er et fagområde under sterk endring og vekst – og det er ingen tvil om at vi i dag må vi tenke sikkerhet i alt vi gjør og hvordan vi bruker løsningene.

Teknisk sikkerhet har vært et viktig fokusområde i Helgevold gjennom mange år og vi har derfor en stor kundemasse innen både næring, landbruk og privat over hele Haugalandet og omegn. For å møte de stadig økende kravene til sikkerhet i dagens samfunn, satser vi nå betydelig innen sikkerhetsløsninger for adgangskontroll, kameraovervåking og alarmsystemer for brann og innbrudd. På nyåret styrket vi teamet ytterligere med flere sikkerhetsteknikere som gir oss en økt bredde og erfaring. Med kompetente fagfolk med lang erfaring innen både adgang, kamera og alarmsystemer stiller vi sterkt som en totalleverandør for kundene våre. 

Med hjelp av riktig produktstrategi, erfarne fagfolk og en tydelig målsetting, skal vi i de neste årene øke vår markedsandel til min 30% innen sikkerhet. Med 30% markedsandel vil Helgevold være den største regionale leverandøren av sikkerhetstjenester. Vi skal tilby komplett løsning fra A-Å til alle kundetyper og segmenter.

Alle virksomheter er unike, og det er viktig for oss som leverandør å kunne tilby skreddersydde og effektive sikkerhetsløsninger som er tilpasset vår kunders spesifikke behov.

– Vi er glade for å ha alle de store leverandørene i bransjen med på utviklingen vår videre. Det er en spennende tid, og vi er klare for å øke bemanningen ytterligere i løpet av 2024, forteller Olav Magne Olsen, avdelingsleder for sikkerhet.

Vil du bli en del av sikkerhetsavdelingen vår? Se våre ledige stillinger ute nå.