Stord

Tidligere Hus Elektro Stord AS ble en del av Helgevold i 2021.


Ringvegen 44, 5412 Stord
Telefon: 52 76 60 00