Stord

Tidligere Hus Elektro Stord AS er en del av Helgevold Gruppen.

Adresse

Ringvegen 44, 5412 Stord
Telefon: 52 76 60 00

Ta kontakt med oss for uforpliktende
forslag til løsninger og tilbud.