– En «foretrukket aktør» både for oss og våre kunder

Fra Led-belysning til hastejobber på offshorefartøy. Helgevold Elektro tar jobben på det meste hos storkunde Norsea Stordbase.

Fra anlegget på Eldaøyane på Stord server Norsea Stordbase kunder og prosjekter med tjenester innen logistikk, baseaktivitet og havnetjenestester i hele landet/verden. I flere år har Helgevold Elektros team på Stord både bidratt til nybygg, fortløpende elektro-arbeid, energisparingstiltak og nå også på større ombyggingsoppdrag for Stordbases kunder.

– Helgevold er blitt det man kaller en «foretrukket aktør» både for oss og våre kunder. Vi bruker dem ofte for å diskutere løsninger. Helgevold er sterkt involverte i kartleggingen av muligheter hos oss. Det er veldig nyttig å knytte flinke fagfolk tett opp til disse prosessene. De er lydhøre til våre behov, og flinke til å gi korrekt pris, sier Gunnar Inntveit, leder for Norsea Stordbase.

Helgevold-teamet på Stord har vært gjennom en rekke større prosesser hos NorSea Stordbase. I 2016 utvidet Stordbase anlegget sitt med ny stor lagerhall, produksjonshall, og et tre-etasjers kontorbygg, forteller Sindre Aalvik, i Helgevold Elektro`s team på Stord. 

– Vi har fulgt opp med serviceoppdrag hos Stordbase i flere år, og vært huselektrikere i byggene deres. Blant annet fikk vi være med på hele prosjektet da de bygget ut  for noen år tilbake.  Det blir bygd mange industribygg på Stord, og med den lange erfaringen vi har fra Stordbase, har vi viktig ekspertise å tilby et stadig større marked, sier Aalvik.

Blant vanlige oppdrag for Stordbase er blant annet ombygging av konstruksjonsfartøy fra Nordsjøen. Da har det kommet godt med å sette teamet fra Helgevold på elektro-delen  av oppdraget. 

– Fartøyene kommer inn fra Nordsjøen og skal bygges om til å gjøre andre spesifikke oppdrag. Ombyggingen må gjennomføres på kort tid. Dette er båter som skal ut på spesialoppdrag, det er snakk om store summer i døgnet, og man har ikke tid til å vente på folk til å gjøre jobben. Alle som er involvert må kaste seg rundt. Her har vi brukt teamet fra Helgevold, og kundene våre har også ønsket dem på elektrobiten av disse oppdragene, forteller Inntveit.

Samtidig som de to samarbeidsaktørene sammen snur seg fort for å imøtekomme større ombyggingsjobber, har de også et tett samarbeid i det daglige. Nylig har mye av fokuset vært rettet mot energieffektivisering hos Stordbase.

– Av de større jobbene vi har gjort den siste tiden, er på energieffektivisering i belysningen. Vi byttet nylig til LED-panelet i himlingen. Alt som var av lysrøyr, er nå LED. Blant annet skiftet vi ut 18 lamper i produksjonshallen på 400 Watt, med 18 lys og 200 Watt. Strømbruken ble halvert og lyset ble bedre, sier Sindre Aalvik.