Stein Magne Lunde

Stein Magne Lunde har jobbet med elektroprosjektering og automasjon for industrien og byggenæringen siden 2009. Nå tar han all erfaring med seg inn i Helgevold Gruppen.

—  Slik markedet ser ut nå, vil det bli mye arbeid innen automasjonsprosjekter for industri her hos oss i Helgevold. Vi opplever et marked som skriker etter kompetanse på dette området, både innen industri- og byggautomasjon, og da særlig innen energistyring, sier Lunde som sammen med 36 kollegaer skal bidra til å møte dette behovet som del av Helgevolds nye satsing innen automasjon, særlig rettet mot industrimarkedet.

1.mai 2022 overtok Helgevold Gruppen Seams industriavdeling med 37 medarbeidere. Dette er et stort og viktig steg i Helgevolds satsing innen automasjon og mot et enda bredere industrisegment.   

Lunde kan kvittere med flere store automasjonsprosjekter i regionen, og har blant annet vært med på innovative samarbeidsprosjekt mellom flere lokale bedrifter.

— Hydro Husnes og SMV arbeidet sammen om et imponerende prosjekt der resultatet var en enorm maskin som gjennomfører en fullverdig prosess, hvor den knuser stein og filtrerer ut metall.  Der bidro vi med både elektro og automasjon for å styre og kontrollere maskinene, forteller Lunde, som hovedsakelig har jobbet med prosjekter på større industri- og næringsbygg, både private og offentlige.

Blant dem for Helse Fonna.

— Alle hovedtavler på sykehuset i Haugesund skulle byttes ut, samtidig som sykehuset skulle være fullt operativt under arbeidet. Tavlene var opprinnelig fra 1950, og det var mye å sette seg inn. Jeg var da den eneste som hadde det fulle overblikket over hele prosjektet, og siden sykehusdriften skulle gå som normalt under hele utskiftingen var det ikke rom for feil. Det var omfattende og krevende, men noe vi lærte mye av, sier Lunde.

I samarbeid med en internasjonal aktør innen datasikkerhet, fikk Lunde og hans team også være med på å skrive et lite stykke historie.  

— Vi arbeidet med prosjektering og utarbeidet all dokumentasjon for et datasenter, noe som førte til at senteret fikk godkjenning for høyeste sikkerhetsnivå av sitt slag. Dette var første gang et anlegg som dette fikk en slik godkjenning i Europa, forteller Lunde.  

Han tror innovasjon og omstilling er sentrale stikkord som vil prege markedet og hans fagområde i årene som kommer.

-Selskaper som Biomar, Hydro Karmøy og Hydro Husnes er flinke til å omstille seg og gjøre kontinuerlige endringer for å tilpasse seg markedet. Det betyr ombygging og omstilling i prosesser og produksjon, og med det kommer også behovet for nye automasjonsløsninger, noe jeg også har fått være med på hos disse selskapene og mange flere, sier Lunde.

Han mener det vil bli enda mer av større omstillingsprosjekter innen industrien fremover, hvor automasjonsprosessene vil spille en nøkkelrolle.

-Mange av kundene jeg tidligere har jobbet med har kastet seg rundt, som følge av pandemi og mangel på varer. Biomar, som jeg har jobbet med på flere prosjektet, har blant annet hatt utfordringer med å få nok av råstoffet de baserte produksjonen på. Løsningen ble å bygge om og tilpasse fabrikken slik at de kunne ta i mot andre typer råstoff. Og jeg tror vi vil se mye mer av dette fremover. Det er mange virksomheter som må tenke nytt, omstille seg og tilpasse seg nye rammer. Og der kommer vi inn: Det har aldri vært så mange prosjekter som det er nå, hvor vi får muligheten til å bistå kundene våre frem til nye løsninger for produksjonen, sier Lunde.