Elbil like trygt og sikkert – dersom du lader riktig

Norge er et av de fremste landene til å ta i bruk den relativt ferske elbil-teknologi. Derfor foreligger det lite statistikk og erfaring knyttet til brann og elbiler. På bakgrunn av dette har Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og SP Fire Research gjennomført flere forskningsprosjekter for å undersøke forhold rundt brann i elbiler og metoder for slukking. Konklusjonen er at elbiler ikke representerer en større fare ved brann enn fossile biler, men at den arter seg på en litt annen måte.

Det viktigste du som elbil-eier kan gjøre for å redusere fare for varmgang eller brann er å sørge for trygg og sikker lading.

Her er en enkel sjekkliste på 3 punkter, basert på DSB sine anbefalinger for lading av elbiler.

  1. Ikke bruk skjøteledninger

  2. Sørg for at det elektriske anlegget ditt tåler den ekstra belastningen ved lading av elbil

  3. Benytt deg av en veggmontert hjemmelader (anbefaling fra DSB; Mode 3)

Andre gode råd er å Ikke benytte en vanlig stikkontakt, dette kan forårsake smelteskader og varmgang. Dersom man (mot formodning) benytter en vanlig stikkontakt skal kursen ha jordfeilbryter type B og maks 10 A sikring (mode 2 lading) ved permanent lading.

En dårlig ide å benytte skjøteledning til lading

DSB kommer med klar tale – ikke benytt skjøteledning til lading av elbilen. Dette kan i verste fall være livsfarlig. Ladekabel skal ikke forlenges med skjøteledning på grunn av fare for varmgang og skade. DSB viser til eksempler der skjøteledning legges over fortau som ett skrekkeksempel. Da er risikoen for at kabelen kan bli skadet eller forårsake skade stor. Det samme gjelder lading gjennom vindu fra bolig som kan medføre livsfare og er ikke tillat under noen omstendigheter.

Sjekk om anlegget ditt tåler belastningen med lading av elbil

Eldre elektriske anlegg er i mange tilfeller ikke prosjektert eller bygget for å håndtere det nye utstyret som monteres og belaster det elektriske anlegget ditt hjemme. Bruken av strøm i boliger i dag er ganske annerledes enn for 10 år tilbake. Vi lader nettbrett, telefoner, elsykler og hooverboards. Ikke minst er el-bilen noe som endrer belastningen i huset ditt. Før du lader bilen din bør du være sikker på at det elektriske anlegget tåler belastningen.

Det er svært få som faktisk sjekker det elektriske anlegget i sitt hjem. Man sender gjerne bilen på service en gang i året, går til tannlegen. Men å gjennomføre en el-kontroll er noe veldig få er klar over at man bør gjøre hvert 5 år. Så hvis du vurderer å lade bilen hjemme – ta kontakt med en elektriker med erfaring og kompetanse på området.

Benytt deg av en hjemmelader fastmontert på vegg

I praksis finnes det kun to typer for normallading hjemme. Dette er da mode 2, som er vanlig kontakt (som krever at man har B-vern og dedikert kurs sikret med maks 10 ampere sikring), eller mode 3 som er en lader fastmontert på vegg.

Den klare anbefalingen fra DSB er å benytte en fastmontert lader på vegg til hjemmelading (mode 3). Dette er den sikreste, raskeste og mest optimale måten å lade bilen hjemme på.

Kilder: DSB