Hygiene- og forebyggingstiltak for å ivareta våre kunder og ansatte

Helgevold Gruppen tar sitt samfunnsansvar på alvor, og har derfor innført en rekke hygiene- og forebyggingstiltak for at vi alle skal føle oss trygge i forbindelse med koronaviruset.

Vi tar kontakt med alle privatkunder i forkant av avtalte oppmøter for å bekrefte at du som kunde fortsatt ønsker besøk av oss, og vi har forståelse om det er ønskelig for deg å avtale nytt tidspunkt. Dersom noen i din husstand har symptomer på sykdommen eller er i karantene ønsker vi gjerne at du forteller oss det, slik at vi kan avtale nytt oppmøtetidspunkt. Vi oppfordrer også så langt det er mulig at alle tar kontakt med oss pr. telefon og mail. 

Vi har iverksatt disse tiltakene for å ivareta deg som kunde, og våre ansatte for å bidra i dugnaden om å bekjempe koronaviruset. Vi tar også videre vurderinger basert på informasjon fra Regjeringen og helsemyndighetene, og vil følge deres til enhver tid gjeldende anbefalinger.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss på vårt sentralbord 52 76 60 00.

Send forespørsel