Renovering i Haraldsgata

I 2019 fikk tre kvartal i Haugesund sentrum helt ny brostein og nye skifer på fortauene. To kryss på strekningen ble også renovert.

Helgevold har levert 17 gatelys i vaier, stikkontakter for ny julebelysning og 80 uplight fordelt på 40 plantekummer for belysning av trær. En del av gatelysene henger mellom bygningene, men i områder med lave bygninger ble det satt opp master som erstatning for hus. Det ble montert nye styreskap i hvert kvartal. Gårdseiere fikk mulighet til å legge ned varmekabler i fortauene, noe mange av dem benyttet seg av.

Helgevold har levert 17 gatelys, stikkontakter for blant annet ny julebelysning, og 80 uplight fordelt på 40 plantekummer for belysning av trær. De fleste gatelysene står mellom bygningene – og blant de lave bygningene ble det satt opp master som erstatning for hus. Det har også blitt montert nye styreskap i hvert kvartal, og gårdseiere fikk mulighet til å legge ned varmekabler i fortauene – noe flere av dem valgte å benytte seg av.

Involverte i prosjektet:

 • Haugesund Kommune (Byggherre)
 • VE anlegg som totalentreprenør
 • Haugaland Kraft
 • GET
 • Eltel
 • Altibox
 • Haugesund kommune IT
 • Cowi
 • Landskapsarkitekt
 • Byantikvar
 • 40 gård- og butikkeiere

Samarbeidspartnere i prosjektet:

 • Philips Lightning
 • Louis Poulsen Norway AS
 • Satema Moelv AS
 • ØS Varme
 • Byggmesterkompaniet

Et veldig spennende oppdrag som har vært krevende siden det påvirker både næringsdrivende og beboere i de tre kvartalene.

Takk for jobben!