Referanseskjema

Vi setter stor pris på din tilbakemelding, og tar gjerne i mot både ris og ros.

  • Ranger følgende punkter hvor 6 er best og 1 er dårligst

  • Tilpasning til endringer og problemløsning sammen med andre
  • Nøyaktig og presis levering
  • Samsvar mellom estimert og faktisk tidsbruk
  • Framdrift og endringsbehov