Helgevold | Rackit

Vi tilbyr komplette alarmsystemer, både trådløse og fast montert/kablede alarmer. Systemene kan knyttes opp mot alarmsentraler med utrykning eller gjennom lokal varsling over mobiltelefonen. Det er opp til deg hvor avansert du vil ha det.

Helgevold er en av de få installatørene som er FG-sertifiserte. Det betyr at vi er godkjente av forsikringsbransjen og kan garantere et langt sikrere anlegg.

Tidligere Haugaland Kraft kunde?
Som du kanskje allerede er informert om gjennom brevet fra Haugaland Kraft, har Rackit overtatt ansvaret for alarmtjenesten din. I løpet av den neste tiden skal alle bytte ut sine alarmer, og her er Helgevold Elektro utførende leverandør.

Helgevold Elektro er din lokale leverandør på alt innen sikkerhet, adgang og alarmsystemer.