Smarthus

Smarthus er et samlebegrep for hus som er mer eller mindre automatiserte. Sagt på en annen måte betyr det at alle husets funksjoner er knyttet opp mot et styringssystem som regulerer alt i fra varme og ventilasjon, til lys og sikkerhetssystemer. Legg til internett og TV, lydanlegg, solavskjerming, varmepumper, kjøleskap, automatisk vanning av plantene, låsing av vinduer og dører, så skjønner du fort hvilke muligheter som åpner seg.

Når du først har installert et slikt system, er det ingen grenser for hva du kan koble til av hendige funksjoner. I all sin enkelhet betjenes systemet med noen brytere på veggen, trådløst fra laptop eller via mobiltelefonen. Hele poenget er å redusere det totale energiforbruket, bedre komforten, heve sikkerhetsnivået og gjøre hverdagen litt enklere. Det blir stadig rimeligere å få seg det vi kaller smarthus. Vår tilnærming er å kunne tilby systemet til den samme prisen av det du må betale for en konvensjonell løsning. Akkurat det er vi ikke helt i mål med ennå, men vi nærmer oss fort.

Helgevold er leverandør av både KNX, Z-wave og X-comfort. Det er de største systemene i Europa vi snakker om. Hva du velger å gå for er det behovene dine som bestemmer.

Denne teknologien er også et funn for eldre som ønsker å bo lenger hjemme. Da snakker vi om velferdsteknologi som kan bygges ut med alt tenkelig utstyr etterhvert som behovene melder seg. Og den er like lett å installere i eldre boliger som i nye.

Vil du vite mer om hvordan smarthusteknologien kan tilpasses ditt behov og din bolig, er det bare å ta kontakt.

 • Enova støtte
  Hvilke tiltak kan du få støtte til?Dersom du går med en tanke om å gjøre hjemmet ditt mer energieffektivt, finnes det flere tiltak du kan gjøre for å bli kvalifisert … les mer
 • Unik enebolig
  En unik og energieffektiv enebolig Jan Christian liker design, teknologi og er opptatt av at huset skal være energieffektivt. Derfor har han valgt å investere i KNX som er et … les mer
 • Bolig med KNX
  Det er selvsagt kunden som bestemmer ut fra sine behov og ønsker. Men Jan Halvard Andersen i Helgevold Gruppen innrømmer at KNX er førstevalget dersom man skal bygge en ny … les mer
 • Sensorarmaturer
  Det geniale med slike sensorarmaturer er at lyset bare slås på når sensoren registrerer personer i rommet. Derfor er de helt ideelle å montere i de rommene du ikke oppholder … les mer