Framtidsrettede løsninger for å møte alderdommen med et smil

Velferdsteknologi blir det kalt, alle de hjelpemidlene som trengs for å gjøre hverdagen enklere og tryggere. Automatiske døråpnere, rullestolheis i trappeoppgangen, lys med bevegelsessensorer, komfyrvakt og trygghetsalarmer. For å nevne noe. Behovene vil alltid være forskjellige. Og da er det godt å vite at alt kan spesialtilpasses.

Med dagens smarthusteknologi er alt mulig. Vi tar gjerne turen hjem til dere og ser på forholdene. Da kan vi sammen finne frem til de beste løsningene som kan gjøre livet både enklere og tryggere for dere. En slik befaring er forøvrig fullstendig gratis.