Optisk oksygensensor

Måling og kontroll på oksygennivået er meget viktig for fiskens vekst og kvalitet.

OXYnor sensorer for måling av oksygen og temperatur er basert på optisk avlesning. Optiske sensorer har den fordelen at de gir meget nøyaktige målinger under alle forhold, og behovet for vedlikehold og kalibreringer er langt mindre enn ved bruk av galvaniske sensorer.

OXYnor kan leveres med flere utganger, 4-20mA, Modbus RTU eller ASCII, alle med mulighet for temperaturavlesning med høy nøyaktighet.

OXYnor kommer i flere utgaver, fra den minste versjonen som kan ligge i klekkekar, til den kraftigste utgaven som er spesielt designet for å stå i mot naturkreftene i åpne merder.

Helgevold har levert optiske sensorer til en rekke kunder, som blant annet Bremnes Seashore, Alsaker Gruppen og MOWI.

Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud, stadig flere kunder ønsker å bruke optisk teknologi for oksygenmåling.

Send oss en forespørsel