Møt Ole Magnus Helgevold på sentralbordet

En vanlig arbeidshverdag for Ole Magnus består hovedsakelig av å ta imot telefoner som kommer inn til Helgevold, for å så koordinere hvor og til hvem kunden skal bli satt over. Tekst på datamaskinen leses opp av en stemme, samtidig som det kan leses med punktskrift nederst ved tastaturet ved hjelp av en leselist. Når han søker opp en person får han navn, nummer og kalenderen deres. Da kan han se om personen for eksempel har lagt inn at de er opptatt i et møte.

– Før var det litt mer tungvint. Jeg fikk ikke opp kalender og status på om de er opptatt, og endte opp med å sette kunder over til ansatte som var på ferie i Syden, forteller Ole Magnus.

Ole Magnus har også et spesialisert kamera som gjør at han kan lese fysiske dokumenter. Teksten kommer da opp på skjermen på datamaskinen, og han kan lese det på leselisten rett under tastaturet. Denne løsningen har han hatt i 20 år, og hjelper han både i rolige og travle hverdager.

Ole Magnus forteller at ingen arbeidshverdager er like, og at noen dager er det veldig rolig mens andre dager er det «bånn gass».

Vi er veldig glade for å ha Ole Magnus med på laget. Han sørger alltid for at det er god stemning på kontoret og lyser opp dagene for de andre ansatte.