Møt vår kollega Jarle Lygre

Jarle jobber som servicetekniker i Helgevold, og hadde sin første arbeidsdag i Helgevold i 2008. Da begynte han læretiden sin her og startet på sitt første fagbrev som elektromontør. Senere fulgte han opp med fagbrev som telekommunikasjonsmontør. Videre har Jarle sertifisert seg innen brannalarmanlegg og innbruddsalarmanlegg.

Jarle jobber i det daglige hovedsakelig med prosjektering, programmering og kontroll av alarmanlegg for våre kunder. Han har også tatt FG-sertifisering for innbruddsalarmanlegg i høyeste grad med tåke, slik at vi kan installere alarm iht. de strengeste kravene fra regelverket for innbruddsalarmanlegg. Helgevold er en av de få installatørene som er FG-sertifiserte på innbruddsalarm blant store aktører som Nokas, Securitas, Stanley. Vi har en avtale med en alarmstasjon som heter Safe4 Security, som gjør at vi kan koble innbruddsalarmer, brannalarmsystemet, heiser og andre tekniske ting opp mot Safe4, og ha full overvåking av systemene. Safe4 har også utviklet en smarthusløsning med integrert alarm – denne heter homegate og kommuniserer på Zigbee, Z-Wave, Bluetooth i tillegg til mange andre grensesnitt. Denne er super for de som ønsker alarm og smarthus i samme system. Alle systemene som knyttes opp mot alarmsentralen kan kunden selv velge om skal være med eller uten utrykning fra vektere som Helgevold har lokale avtaler med.

Bortsett fra dette består dagene med feilretting på anlegg som kundene har.

Hvorfor jobbe i Helgevold?

I Helgevold kan jeg utvikle meg innen en retning som interesserer meg, i et arbeidsmiljø som har en bred kompetanse. Det er en trivelig arbeidsplass med et godt støtteapparat for den ansatte og mange hyggelige kollegaer. Som ansatt i Helgevold blir den enkelte hørt og ivaretatt på en trygg og god måte. I tillegg er det mange forskjellige arbeidssituasjoner hele tiden med ulike utfordringer, som gjør at arbeidsdagen aldri blir kjedelig.