Møt Emir Sabic

Emir er fra Kopervik, men har bodd i Sandeid siden han begynte i Helgevold. Etter tre år på videregående skole gikk han i lære og har hatt fagbrev som automatiker siden 2018. Emir satser på å begynne på teknisk fagskole innen automasjon etter sommeren, for å styrke kompetansen enda mer.

– Helgevold er et trygt firma som satser hardt på utvikling av nye og bedre løsninger. Samtidig som de satser veldig på kompetansen til de ansatte, med flere kurs i året de som er interessert kan melde seg på. Det hjelper også på at folkene er kjekke, hjelpsomme, og ikke minst veldig dyktige med det de jobber med. Det er alltid noen du kan spørre hvis du skulle sitte fast med noe. Helgevold har også en del klubber og ordninger som bidrar med den sosiale aspekten av jobben, som for eksempel kodeklubb og blåtur.

Arbeidsoppgavene til Emir består primært av automasjon i næringsbygg. Oppgaven hans er å knytte sammen og optimalisere de ulike systemene i bygget og presentere dette i et SD-anlegg, slik at brukeren lett får oversikt over hvordan bygget driftest med tanke på energiforbruk og varmebehov. Styringen skal balansere komfort og energiforbruk slik at kunden får mest mulig for pengene sine.

– Når jeg jobber med et prosjekt er jeg involvert i prosjektering, tegning, programmering, SD-bilder, montasje av utstyr og testing. Så jeg følger løpet hele veien fra start til slutt. Arbeidsdagene mine varierer derfor veldig, og kan være alt i fra å programmere nye anlegg til å bygge om eksisterende styringer i tavler, noe jeg synes er et stort pluss, forteller Emir.

Som automatiker kan du jobbe med fiskeoppdrett, industri, VVS styring i bygg og mye mer. Automatikeryrket er veldig bredt og det er mange forskjellige spesialiseringer innen dette.

– Du er og som regel direkte involvert med andre fag, og må derfor ha kunnskap om ting utenfor fagfeltet ditt. Du lærer veldig masse på grunn av dette, ikke bare om styringer og automasjon i seg selv, men også om blant annet ventilasjon og IT. Automasjon utvikler seg konstant, og det kommer hele tiden nye løsninger. Med IoT og skyløsninger som blir et stadig større emne er det et økende behov for automatikere og bedrifter som kan integrere alt utstyret inn i dette.

Emir fortsetter med å fortelle at som automatiker er man innom nye ting hele tiden, og disse utfordringene fører til økt kompetanse og mestringsfølelse.

– Men det beste med jobben er definitivt å se et prosjekt du har fulgt fra starten av fungere slik det skal.