Montér i nytt bygg på Norheim

Montér er en del av Optimera AS, Norges største byggevarekjede. I desember åpner de ny butikk på Norheim, fulle av byggevarer for gjør-det-selv-markedet, byggmesterne og håndverkerne. Her har Helgevold Gruppen levert elektroinstallasjon, datanettverk og brannvarslingsanlegg.

Malvin Varne AS har vært totalleverandør på prosjektet og Helgevold Gruppen har vært underleverandør av elektroinstallasjon, datanettverk og brannvarsling på prosjektet.
Bygget er på ca 3500 m2 fordelt på butikk, lager og sosiale rom.

Montér har et større uteområde som de disponerer, noe som innebærer en god tilkomst tilbygget og gode lager muligheter utvendig.
Dette har vært nok et effektivt og vellykket prosjekt hvor vi har hatt 5 – 10 mann i arbeid.

Arbeid på Montér nybygg