For å delta i konkurransen må du være fylt 18 år, og bosatt på Haugalandet for å delta. Konkurransen er begrenset til å gjelde for de som bor på Haugalandet eller innen 20 km fra en av våre avdelinger. Du må også like vår Facebookside. Ansatte i Helgevold Gruppen og deres nærmeste familie (ektefeller, samboere og barn) kan ikke delta i konkurransen. Kun èn deltagelse per person, og premien må brukes innen 12 måneder. Ved å delta godtar du disse betingelsene for konkurransen.

Lykke til!

Vinnerne av konkurransen kåres 30. mars 2020.

Tilbake til konkurransen