Bli kjent med Jeanette Baustad

Jeanette er fast ansatt ved Helgevold sitt kontor i Sandeid. Her jobber hun som servicetekniker etter å ha fullført fagbrev innen både elektrofaget og telekommunikasjonsfaget.

Jeanette Baustad er i dag blant våre dyktige serviceteknikere i Helgevold, og er en del av teamet vårt som jobber med sikkerhet. Jeanette startet i Helgevold i 2017 som lærling innen elektrikerfaget, og etter to år i lære bestod hun fagbrevet i 2019. Et ønske om å utvikle seg videre gjorde at hun fikk spørsmålet om å ta et nytt fagbrev, innen telekommunikasjonsfaget. Dette takket Jeanette ja til, og allerede sommeren 2022 kunne Jeanette være stolt over å ha bestått to fagbrev på relativt kort tid. Vi er veldig glade for at Jeanette er en del av teamet vårt i Helgevold.

Hva gjorde at du valgte å bli lærling innen elektro? 

Først gikk jeg et år på TIP (teknikk & industriell produksjon). Der lærte vi om forskjellige typer styringer, og det jeg likte best var hydrolikk og elektro. Året etter bestemte jeg meg for å starte på elektrolinjen.

Hvilke faktorer var viktige for deg når du søkte om lærlingplass hos Helgevold? 

Jeg ønsket å jobbe hos et lokalt firma. Jeg hadde hatt skolepraksis hos Helgevold, og tenkte at det var en bedrift jeg ville trives i.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg? 

Jeg legger i stor grad opp arbeidsdagen min selv. Jeg avtaler med kundene i forveien, og kjører deretter ut for å utføre jobben. Arbeidsdagen innebærer en god del reising og direkte kundekontakt, noe jeg trives veldig godt med.

Følte du at du som lærling ble godt ivaretatt hos Helgevold? 

Jeg syntes det var litt vanskelig å starte som både jente og uerfaren i starten, men etter en stund fant jeg min plass. I dag trives jeg veldig godt i det arbeidsmiljøet jeg er en del av. Som lærling ble jeg fulgt opp av min teamleder, i tillegg til jevnlige oppfølgingssamtaler med lærling-ansvarlig i bedriften.

Hva tenker du om utviklingsmulighetene i bedriften? 

Helgevold er etter hvert blitt en stor bedrift, slik at det skaper gode utviklingsmuligheter innad i bedriften. Man får muligheten til å ta flere fagbrev og utvikle seg innen valgt spisskompetanse.

Hva gjorde at du valgte å ta flere fagbrev?

Jeg ble spurt av Helgevold om det var ønskelig å ta fagbrev nummer to, innen telekommunikasjonsfaget. Jeg er glad for tilliten og muligheten jeg har fått i Helgevold.