Helgevold rigger seg for en nær dobling av omsetningen innen 2025

Helgevold Gruppen har vokst til å bli den ledende automasjon- og elektroleverandøren på Haugalandet med en omsetning over 270 millioner kroner i 2022. Økende behov for elektrifisering som en del av det grønne skiftet, gjør at konsernet forventer en dobling av omsetningen til en halv milliard kroner i løpet av de kommende årene. For å rigge organisasjonen i møtet med dette markedet, har styret i Helgevold Gruppen besluttet å slå sammen datterselskapene Helgevold Elektro AS og Helgevold Elektro Haugesund AS. 

– Helgevold Gruppen er en del av et marked som på den ene siden påvirkes av høye energipriser, renteøkninger og inflasjon, og samtidig preges av tunge investeringer i elektrifisering og automasjon. Dette gir både kundene og oss utfordringer som må løses, men også mange muligheter. Vi skal satse og utvikle oss, og i den gjeldende markedssituasjonen gjennomfører vi nå smarte grep som  utvikler selskapet og vår konkurransekraft, sier Bjørn Tollefsen, som nylig gikk fra rollen som styreleder til å bli konsernleder i Helgevold Gruppen.

Han understreker at sammenslåingen av de to enhetene ikke vil innebære noen nedbemanning eller andre endringer som påvirker de ansatte i særlig grad.

– Dette handler om å bli en enda mer enhetlig tilbyder ut mot kundene og rigge oss slik at vi får utnyttet kompetansen og erfaringen i konsernet best mulig. Ved å jobbe tettere sammen vil vi skape utviklingsmuligheter og et større fagmiljø som også kundene vil nyte godt av, sier Tollefsen.

Anne Marit Helgevold Heggebø, som representerer eier-familien bak Helgevold, er optimistisk foran de kommende årene.

– På vegne av eierne vil jeg takke samtlige kolleger for en fantastisk innsats i årene som har gått og som har gitt et fantastisk utgangspunkt for ytterligere å styrke konsernet. Vi står overfor noen spennende muligheter i regionen og vi er veldig trygge på at vi nå rigger oss på en måte som gjør at vi kan skape et sterkere fagmiljø, utnytte kompetansen på tvers av selskapet og samtidig lykkes med å tiltrekke oss flere spennende oppdrag, sier Heggebø, som i tillegg til å være representert i styret vil være en del av ledergruppen i konsernet.

For ytterligere informasjon:

Bjørn Tollefsen, konsernleder i Helgevold Gruppen: 905 19 025

Bjørn Tollefsen og Anne Marit Helgevold Heggebø