Haugesund parkeringshus

Det er lett å legge merke til parkeringshuset til Haugesund Parkering, plassert rett ved siden av Markedet. Bygget har nemlig totalt 3 kilometer med LED-striper, montert av Helgevold Elektro Haugesund AS.

Helgevold har levert elektroarbeid til prosjektet og hadde mellom to og seks ansatte samtidig. Det varierte gjennom prosjektet hvem som jobbet, og prosjektet varte mellom seks og syv måneder.

Vårt arbeid hadde oppstart januar 2019 og var ferdigstilt til 17. mai der en kunne se LED-stripene i rødt, hvitt og blått. Bygget har 3 kilometer LED-striper fordelt i annen hver profil. Totalt er det 552 LED-striper montert, med et integrert DMX lysstyringssystem. Med Nortronic som leverandør av LED-stripene har våre ansatte gjort en flott jobb på et spennende prosjekt.