Vi er nå en Great Place to Work-sertifisert bedrift!

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Å ha trygge og fornøyde medarbeidere bidrar til både gode resultater og et godt arbeidsmiljø. I april 2024 valgte Helgevold å utføre en medarbeiderundersøkelse gjennom Great Place to Work. Formålet var å få en bedre innsikt i hvordan medarbeiderne ser på og opplever Helgevold som sin arbeidsplass, og hvilke forbedringspotensial som finnes.

– Det er første gangen vi har utført en Great Place to Work-undersøkelse i selskapet, og at vi skulle få så gode resultater allerede i vårt første år er over all forventning, sier konsernsjef Bjørn Tollefsen.

Med en score på 74% i snitt på alle påstander som ble stilt i undersøkelsen, og at hele 83% som mener at Helgevold, med alt tatt i betraktning, er et flott sted å arbeide – så er det et resultat vi er fornøyde med.

Det siste året har vært et innholdsrikt år med 100 nye medarbeidere, en større omorganisering og nye markeder, og for våre medarbeidere har det vært travelt og behov for endring og nye måter å jobbe på. De har vist en fantastisk endringsvilje og virkelig stått på for å holde hjulene i gang.

I Helgevold legger vi stor vekt på kontinuerlig videreutvikling og kompetanseheving for våre ansatte. Å tilby muligheter for faglig utvikling styrker både den enkelte ansattes karrierevekst, men det styrker også Helgevold sin kapasitet i markedet.

– Man blir aldri ferdig utlært, og vi skal fortsette å satse på folkene våre. De som virkelig brenner for noe må få utvikle seg gode videre, og det er viktig å beholde de gode folka i bedriften. Nå er det også viktig at vi bruker innsikten vi har fått til å utvikle arbeidsplassen ytterligere. Vi er godt fornøyde med årets resultat, men det er også viktig å ha noe å jobbe etter, forteller Bjørn.

I kåringen kom det også frem at lærlinger og nyansatte har veldig gode opplevelser i møte med Helgevold – og hele 84% mener at man blir godt tatt i mot som ny. Og med over 100 nye medarbeidere siden starten på fjoråret, er det et resultat vi er veldig fornøyd med.