Dønna settefiskanlegg

På Bjørn i Dønna kommune står nå fire kar med settefisk av torsk på det nye settefiskanlegget.

I februar 2021 startet vi på arbeidet på Dønna på oppdrag fra Eyvi for å ferdigstille det nye landbaserte fiskeoppdrettsanlegget. Vi hadde rundt tre til fire ansatte samtidig på prosjektet, og totalt har rundt ni av våre ansatte tatt turen til Dønna.

Vi har levert elektro- og prosessinstallasjon, samt automasjon og styring til settefiskanlegget. 30. april samme året var arbeidet ferdigstilt, men ikke uten utfordringer. Været tok nemlig ikke fri da våre ansatte skulle arbeide – arbeidsdagen startet gjerne med strålende sol, men etter lunsj kunne det by på full snøstorm.

SIMONA Stadpipe har levert engineering og installasjon av rørsystem for anlegget, mens Total Betong AS har levert fiskekar i betong og alle betongkonstruksjoner. Global Onsite har stått for installasjonsarbeidet.

Vi ønsker å takke Eyvi for et godt samarbeid gjennom hele prosjektet, og vil takke så mye for oppdraget. Det har vært en spennende og lærerik prosess.