Bremnes Seashore settefiskanlegg

  • Brannsystemer
  • Nød/ledelys
  • Fiber/nettverk
  • Elektro med hovedtavler
  • Installasjon av lys/stikk
  • Prosess

På prosjektet har vi benyttet oss av egenutviklede systemer for lys- oksygen- og fórstyring, samt styring av RAS anlegget (resirkuleringsanlegg). Et innendørs settefiskanlegg krever mye av vannkvaliteten for at fisken skal ha det bra og bli til et kvalitetsprodukt. Helgevold har levert et skreddersydd driftssikkert styringssystem slik at fisken skal få en tilnærmet normal hverdag og optimale forhold for å vokse og trives.  Det gamle gjennomstrømningsanlegget som hadde en produksjonskapasitet på 120 tonn per år, har i dag en produksjonskapasitet på hele 3000 tonn fisk per år.

Det kan fort bli utfordrende å takle raske endringer i bemanningsbehovet underveis i et så stort prosjekt. Helgevold har til enhver tid hatt 3-5 mann i arbeid under hele prosjektet, og i de travleste månedene har vi hatt opptil 22 mann i arbeid. Det er alltid utfordrende å teste ut helt nye løsninger som skal integreres og kommunisere opp mot forskjellig type utstyr.

Grunnen til at Helgevold ble valgt ut til prosjektet er på grunn av det langvarige samarbeidet vi har hatt på anlegget til Trovåg. Vi har bevist at vi leverer på kunden sine ønsker og behov, og opplever at både vi og kunden utvikler oss og drar i samme retning. Investeringen til Bremnes Seashore viser hvor stort de satser for å heve standarden for fiskevelferd og kvaliteten på produktet de leverer over hele verden.

Vi ønsker å takke Bremnes Seahore for et godt samarbeid gjennom hele prosjektet, og vil takke så mye for oppdraget. Det har vært en spennende og lærerik prosess.