VA overvåkning til vannverk og avløpsstasjoner

Få full oversikt over dine systemer

VA overvåkning har tradisjonelt sett slitt med kommunikasjonen i sine systemer. Vi kommuniserer mellom VA overvåking og utestasjoner på flere forskjellige kommunikasjonsmetoder, som f.eks. fiber, radio og mobilnett. Dette gir oss bedre muligheter å innhente data og alarmer fra anleggene. Våre løsninger gir hurtige, presise data slik at kunden kan være trygge på at dataene de mottar og har kontroll på anleggene sine. Vi har lang erfaring med å integrere våre løsninger på eksisterende systemer. Dette har vi gjort for flere kommuner på Haugalandet.

Kontaktperson


Espen Steinsland
Teamleder proffmarked
Mobil: 970 35 593
espen.steinsland@helgevold.com

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud