Vann og avløp

VA overvåkning til vannverk og avløpsstasjoner

VA overvåkning har tradisjonelt sett slitt med kommunikasjonen i sine systemer. Vi kommuniserer mellom VA overvåking og utestasjoner på flere forskjellige kommunikasjonsmetoder, som f.eks. fiber, radio og mobilnett. Dette gir oss bedre muligheter å innhente data og alarmer fra anleggene. Våre løsninger gir hurtige, presise data slik at kunden kan være trygge på at dataene de mottar og har kontroll på anleggene sine. Vi har lang erfaring med å integrere våre løsninger på eksisterende systemer. Dette har vi gjort for flere kommuner på Haugalandet.

Vindafjord Kommune - Overvåkning av vann- og avløpsanlegg

Vindafjord kommune ligger på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Kommunen grenser til Tysvær, Suldal, Etne, Sveio og Stord, og huser totalt 8 828 mennesker fordel på arealet på 620 km2. I denne kommunen ligger også Helgevold Gruppen sitt hovedkontor i Sandeid. Gjennom flere år har vi samarbeidet med Vindafjord Kommune om overvåkning av vann- og avløpsanlegg.

les mer