Prosjektering

Bygget skal være godt å bruke. Det er vår oppgave.

Arkitektur og design er viktig, derom hersker det liten tvil. Poenget er at det fungerer i hverdagen, at det er et godt sted å være. Da er det også flere andre faktorer som spiller en vesentlig rolle. Det går i alt fra hvordan bygget er plassert på tomten til de overliggende tekniske løsningene, drift og vedlikehold. Valg av energikilder, lys og varme, inneklima, det teletekniske, overvåking, miljøeffektivitet og så videre. Og da er det ikke nok med bare gode hensikter, de må også kunne kombineres med sunn fornuft og god økonomi. Vi snakker om prosjektering på høyt nivå.

Det er her vi kommer inn, helst fra starten av. Som rådgivere og diskusjonspartner for å komme frem til det mest ideelle for hva bygget skal representere og være til for. Det å få være med på å utvikle slike prosjekt sammen med arkitekter og entreprenører har vi lang erfaring med. Vi er lydhøre, ryddige og løsningsorienterte. Når det i neste omgang materialiserer seg fra analyser og tegnebrett til ferdig installasjon, vet vi at sluttbrukerne får det de har etterspurt. Det får vi gode tilbakemeldinger på.

Bremnes Seashore - settefiskanlegg

Bremnes Seashore avdeling Trovåg har investert over en halv milliard kroner på nytt settefiskanlegg. Et ønske om å øke produksjonen ved settefiskanlegget på Trovåg har de siste årene blitt realisert ved hjelp av fremtidsrettet høyteknologi. Helgevold har levert alt av elektro og automasjon på prosjektet som startet høsten 2015. Den siste hallen ble ferdigstilt desember 2019.

les mer

Karmsund Havn

I høst startet Helgevold Gruppen på et spennende prosjekt i Karmsund Havn på Husøy. 50 meter høye lysmaster skulle heises på plass i den nye container havnen.

les mer

Burger King endelig på Haugalandet igjen

Burger King har omsider igjen etablert seg på Haugalandet. Etterlengtet for svært mange. Noe som køene på åpningsdagen tydelig gav uttrykk for. Vi har hatt elektroinstallasjonen på bygget, og telecom avdelingen vår har tatt seg avbrannalarm og datanettverk for Burger King.

les mer

Breidablikkgården - Lavenergibygg i særklasse

Olav Sæbø og Skåregaten Eiendom AS er en byggherre litt utenom det vanlige. De er opptatt av å være fremtidsrettet og tenke miljøeffektivitet i sine bygg. Fremtiden trenger grønne energieffektive løsninger, og det resulterte i et hypermoderne nybygg og total renovering av et gammelt bygg til fremtidens standard og krav.

les mer