Prosjektering

Arkitektur og design er viktig, derom hersker det liten tvil. Poenget er at det fungerer i hverdagen, at det er et godt sted å være. Da er det også flere andre faktorer som spiller en vesentlig rolle. Det går i alt fra hvordan bygget er plassert på tomten til de overliggende tekniske løsningene, drift og vedlikehold. Valg av energikilder, lys og varme, inneklima, det teletekniske, overvåking, miljøeffektivitet og så videre. Og da er det ikke nok med bare gode hensikter, de må også kunne kombineres med sunn fornuft og god økonomi. Vi snakker om prosjektering på høyt nivå.

Det er her vi kommer inn, helst fra starten av. Som rådgivere og diskusjonspartner for å komme frem til det mest ideelle for hva bygget skal representere og være til for. Det å få være med på å utvikle slike prosjekt sammen med arkitekter og entreprenører har vi lang erfaring med. Vi er lydhøre, ryddige og løsningsorienterte. Når det i neste omgang materialiserer seg fra analyser og tegnebrett til ferdig installasjon, vet vi at sluttbrukerne får det de har etterspurt. Det får vi gode tilbakemeldinger på.