Internkontroll

Vi gjør bygget ditt tryggere.

Som byggeier er du underlagt den såkalte internkontrollforskriften. Det innebærer at du må ha et system som dokumenterer og ivaretar vedlikeholdet av eiendommen.

Når det gjelder det elektriske anlegget har vi komplette løsninger for slikt, helt i fra utarbeidelse av systemet til gjennomføring/kontroll og utbedring av avvik. Vi kan også tilpasse vårt opplegg mot eksisterende system.

I henhold til regelverket skal brann og nødlysanlegg kontrolleres en gang hvert år. Dette anbefales å ligge i det samme systemet. Vi har kompetanse på utstyr fra de fleste profesjonelle leverandører, og kan med sikkerhet levere en trygg kontroll av brann og nødlys-anlegg. Merk deg også at vi er FG-sertifiserte og har alle de godkjenningene som trengs for å utføre slike operasjoner.

Der det er krav om termografering, har vi egne fagfolk som kan utføre dette til alle som ønsker denne ekstra tryggheten.

Del saken på facebook

Er du vår nye sikkerhetskontrollør?

Vår sikkerhetskontrollør opplever sterkt økende oppdragsmengde, og vi har derfor behov for flere kontrollører med oss på laget. Våre kunder er innen privatbolig, industri, landbruk og fiskeoppdrett på hele Haugalandet. NEK 405 er standarden vi utfører kontroll etter, og nå søker vi deg med lang erfaring innen elektroyrket! Kanskje er det nettopp deg vi er på jakt etter?

les mer