Internkontroll

Som byggeier er du underlagt den såkalte internkontrollforskriften. Det innebærer at du må ha et system som dokumenterer og ivaretar vedlikeholdet av eiendommen.

Når det gjelder det elektriske anlegget har vi komplette løsninger for slikt, helt i fra utarbeidelse av systemet til gjennomføring/kontroll og utbedring av avvik. Vi kan også tilpasse vårt opplegg mot eksisterende system.

Vi gjør bygget ditt tryggere.

I henhold til regelverket skal brann og nødlysanlegg kontrolleres en gang hvert år. Dette anbefales å ligge i det samme systemet. Vi har kompetanse på utstyr fra de fleste profesjonelle leverandører, og kan med sikkerhet levere en trygg kontroll av brann og nødlys-anlegg. Merk deg også at vi er FG-sertifiserte og har alle de godkjenningene som trengs for å utføre slike operasjoner.

Der det er krav om termografering, har vi egne fagfolk som kan utføre dette til alle som ønsker denne ekstra tryggheten.