Varmeløsninger

Med dagens varmeløsninger kan du redusere energiforbruket til et minimum.

Energiforbruket i norske bygg og boliger skal ned.

Energiforbruket i norske bygg og boliger skal ned. Det er politisk opplest og vedtatt. Her ligger erkjennelsen av at også vi her på berget har et ansvar for hvordan det globale klimabildet skal utvikle seg. Og føringene er gitt. Blant annet krever den nye plan- og bygningsloven at 40 % at energibehovet i alle nybygg skal dekkes av alternative energikilder. For oss som driver med dette til daglig, hviler det et stort ansvar. Vi må kunne sakene våre.

Kontaktperson


Lars Fjelltveit
Energirådgiver
Mobil: 415 63 956
lars.fjelltveit@helgevold.com

Send oss en forespørsel