En komplett og slagkraftig elektroentreprenør.

Helgevold Elektro er den største elektroentreprenøren på Haugalandet. Vi har over 160 medarbeidere med spisskompetanse innenfor alle grener av vårt fagfelt. Gjennom alle våre store og små jobber har vi vist hva vi er gode for. Vi har et godt rennomé og tilliten til oss er stor ute markedet. Store næringskunder inviterer oss med på prosjekt og anbudsrunder, setter lit til oss som profesjonelle samarbeidspartnere. Det er vi stolte av.

Ambisjonene våre har alltid vært høye. Medarbeiderne våre er kunnskapshungrige og står helt i front når det gjelder ny og bærekraftig teknologi. Vi er en bedrift som alltid vil være underveis og tilpasse oss den tiden vi lever i. Det er det som gjør det så spennende å jobbe hos Helgevold Elektro. Og det er vel nettopp derfor at kundene våre liker å utfordre oss og samarbeide med oss.

Brannstasjon Utne

Helgevold har fått oppdraget med å installere det elektriske anlegget til ny brannstasjon i Utne.

les mer

Karmsund Havn

I høst startet Helgevold Gruppen på et spennende prosjekt i Karmsund Havn på Husøy. 50 meter høye lysmaster skulle heises på plass i den nye container havnen.

les mer

Løå - et moderne kontorfellesskap på Frakkagjerd

Flere og flere tenker nytt når de bygger kontorbygg. Ansatte trives bedre i bygg som er tilrettelagt nye arbeidsformer og friheten den digitale hverdagen tilbyr. LØÅ er ett slik bygg, og Helgevold Gruppen har levert alt av elektrotjenester til prosjektet gjennom Alfa Stålentreprise AS.

les mer

Burger King endelig på Haugalandet igjen

Burger King har omsider igjen etablert seg på Haugalandet. Etterlengtet for svært mange. Noe som køene på åpningsdagen tydelig gav uttrykk for. Vi har hatt elektroinstallasjonen på bygget, og telecom avdelingen vår har tatt seg avbrannalarm og datanettverk for Burger King.

les mer