Her for å Forenkle Smarte Bygninger,

Smart Utstyr & IoT

Oppdag hvordan BRAID integrerer sømløst med moderne teknologi, samler tingenes internett (IoT) og gir deg kraften av sanntidsdata og analyser. Avdekk potensiale for å maksimere leietakerens tilfredshet, effektivisere driften og til slutt lede eiendommene dine mot en mer effektiv og bærekraftig fremtid.

BRAID er et enestående OEM-merke som utnytter de formidable mulighetene til FIN Framework. FIN Framework er en allsidig programvareplattform med omfattende applikasjonssuiter som sømløst integrerer, styrer, administrerer, analyserer, visualiserer og etablerer forbindelser. Dens kraftige egenskaper kan integreres av OEM-er i et bredt spekter av produkter og tjenester, noe som gjør det til den perfekte grunnmuren for BRAID for å levere skreddersydde løsninger tilpasset dine spesifikke behov.

Oppdag kraften til FIN Framework. FIN Frameworks allsidige applikasjons suiter integrerer sømløst, styrer, administrerer, analyserer, visualiserer og etablerer forbindelser, slik at BRAID kan skape nyskapende produkter og tjenester.

 • Interoperabilitet og Åpne Standarder

  BRAID er designet med interoperabilitet i tankene, slik at ulike enheter og systemer kan kommunisere sømløst med hverandre. Åpne standarder sikrer at den kan integreres med et bredt spekter av teknologier.

 • IoT-integrasjon

  BRAID utnytter kraften til IoT-teknologi, slik at systemet kan samle inn og analysere data fra ulike bygningskomponenter. Denne datadrevne tilnærmingen sikrer smartere beslutningstaking og proaktive svar.

 • Datadrevet Beslutningstaking

  BRAID gir deg sanntidsdata og analyser for å ta informerte beslutninger. Dette gir deg muligheten til å proaktivt håndtere problemer, optimalt fordele ressurser og forbedre den generelle ytelsen til eiendommene dine.

 • Energieffektivitet og Bærekraft

  BRAID er dedikert til energieffektivitet og bærekraft, og hjelper bygninger med å redusere energiforbruket og senke driftskostnadene.

 • Bruker-sentrert Kontroll

  BRAID gir bygningens beboere personlig kontroll over sitt umiddelbare miljø, og forbedrer deres opplevelse.

 • Sikkerhet og Cybersikkerhet

  Sikkerhet er høyeste prioritet for BRAID, med robuste tiltak for å beskytte mot cybertrusler og fysiske brudd.

Fordeler med BRAID

INTEGRER

FIN er en åpen integrasjonsplattform som støtter flere protokoller, inkludert BACnet, Modbus, KNX, OPC-UA og MQTT, med ulike konfigurasjonsveivisere for å forenkle normaliseringen og merkingen av data fra ulike kilder.

STYR

FIN har en brukervennlig logikkbygger som muliggjør opprettelse av logikk for primærutstyrskontroll så vel som på systemnivå. Dette brukes også til å opprette smarte alarmer og feildeteksjonsdiagnostikk (FDD) rutiner.

ADMINISTRER

FIN har en omfattende applikasjonssuite for drift og overvåking av alle typer nettverksenheter og systemer for et bredt spekter av bruksområder, fra små og enkle til svært store og komplekse.

ANALYSER

FIN bruker en optimalisert tidsserie database for å gjøre det raskt og enkelt å behandle store mengder data. FIN støtter naturlig Haystack-merkest standard for effektivt å finne og administrere data. Sammen med innebygde applikasjoner gir FIN verktøy for å analysere bygnings- og utstyrsytelse.

VISUALISER

FIN inkluderer apper som gjør det enkelt å lage tilpassede instrumentbord og bygnings- og utstyrsgrafikk, med svært intuitiv navigasjon som fungerer responsivt på mobile enheter. Det finnes også apper for å generere tilpassede rapporter, for eksempel for fakturering av leietakere og dokumenthåndtering.

KOBLE SAMMEN

FIN gir sikker edge administrasjon via Edge2Cloud-appen og webportal, som bruker AWS for å tilby enkelt oppsett, fullt kryptert fjerntilgang uten behov for VPN. Edge2Cloud muliggjør også sikker integrasjon med skyapplikasjoner fra tredjepart.

 • Eiendomsforvaltere
 • Eiendomseiere
 • Systemintegratorer
 • Sanntids Overvåkning og Kontroll

  BRAID’s sanntids overvåkningsfunksjoner gir øyeblikkelig innsikt i statusen til bygningssystemene, slik at eiendomsforvaltere raskt kan svare på vedlikeholdsproblemer og energiineffektiviteter.

 • Datadrevet Beslutningstaking

  BRAID’s dataanalyse- og rapporteringsfunksjoner hjelper eiendomsforvaltere med å ta datadrevne beslutninger, muliggjør proaktiv styring og forbedrer den generelle driftseffektiviteten.

 • Integrasjonsmuligheter

  BRAID’s integrasjon med eksterne tjenester gjennom API-er forenkler den sømløse inkorporeringen av tredjepartsløsninger i bygningsforvaltningsstrategier.

 • Kostnadsbesparelser

  Å utnytte BRAID’s evner for energiovervåking og kontroll basert på energipriser gjør det mulig for eiendomsforvaltere å redusere løpende kostnader.

 • Forutsigende Vedlikehold

  BRAID’s dataanalyse muliggjør forutsigende vedlikehold, noe som reduserer nedetid og vedlikeholdskostnader.

 • Porteføljestyring

  BRAID gjør det mulig for eiendomseiere å sentralisere styringen av alle eiendommene sine, og gir en omfattende oversikt over deres status og ytelse.

 • Økt Eiendomsverdi

  BRAID sitt fokus på energieffektivitet og bærekraft påvirker direkte eiendomsverdien. Lavere energiutgifter og reduserte vedlikeholdskostnader resulterer i høyere eiendomsverdi og økt avkastning på investeringen.

 • Datadrevet Beslutningstaking

  BRAID gir eiendomseiere sanntidsdata og analyser, slik at de kan ta informerte beslutninger og forbedre eiendomsytelsen.

 • Integrasjon med Tredjepartstjenester

  BRAID sin evne til å sende data via API-er til eksterne tjenester gir sømløs integrasjon med ulike eiendomsforvaltnings- og vedlikeholdsløsninger, og skaper et enhetlig økosystem for eiendomsdrift.

 • Økt Inntektspotensial

  Å utnytte BRAID sin kapasitet for energioptimalisering og kontroll basert på energipriser gjør at eiendomseiere kan maksimere inntektene.

 • Kraftig Integrering

  Støtte for standard åpne protokoller, inkludert BACnet, Modbus, KNX og OPC-UA, samt SQL, REST og MQTT

 • Høy Produktivitet

  Veivisere gjennom appene akselererer konfigurasjonen, mens merking muliggjør automatisering av ellers manuelle oppgaver, for å redusere ingeniørtiden med 50% sammenlignet med andre byggstyringssystemer på markedet

 • Haystack Merking

  Bygget på den nyeste Haystack 4 åpne merkestandarden, som muliggjør bedre dataabstraksjon og analyse

 • Maler

  Bruk av maler forenkler enhetsoppdagelsesprosessen ved å importere grafikk, programmer og dokumentasjon med ett klikk

 • Avansert Grafikk og Dashbord

  En dedikert dashboard-app forenkler opprettelsen av tilpassede dynamiske dashboards, som kan integreres med 2D- og 3D-utstyrsgrafikk, tabeller, vær og kart

Implementering av BRAID

KONTROLLER

Vær vert på applikasjonsspesifikk eller globalt kontrollernivå, som gir styring, god data håndtering og et webbasert grensesnitt for konfigurasjon og bruk.

GATEWAY

Kjør gjennom en gateway, som integrerer flere datakilder, kobler seg til IT-infrastrukturen og skyapplikasjoner gjennom Haystack og webtjenester.

HMI

Bruk HMI gjennom sitt intuitive touch-vennlige brukergrensesnitt, som også gir enhetsintegrasjon og god data håndtering.

SERVER

Kjør på Linux, Windows og MacOSX for å tilby tilsyns- og kontrollfunksjoner, inkludert nettstedsgrafikk, dashboards, alarmer, tidsplaner, rapporter og dokumenthåndtering.

Åpen kommunikasjon

BRAID får enheter til å fungere sømløst sammen. I den travle automatisering verdenen, der evnen til å koble sammen og kontrollere ulike enheter på en enkel måte er essensiellt. Forenkler BRAID den komplekse oppgaven med å sikre at enhetene dine kan kommunisere effektivt. I dagens datadrevne landskap sørger BRAIDs dedikasjon til å få enhetene dine til å ‘snakke’ med hverandre for at du enkelt kan få tilgang til verdifulle innsikter og ta informerte beslutninger.

bacnet

BRAID behersker BACnet, støtter BACnet-profilen, B-OWS (Operator Workstation). Dette betyr at BRAID er fullt utrustet for å håndtere avanserte BACnet-systemer og gir et omfattende og brukervennlig grensesnitt for effektiv styring, overvåking og samhandling med bygningsautomatiseringsenheter. Videre er det viktig å merke seg at BRAID er BTL-sertifisert, noe som sikrer overholdelse av bransjestandarder og høyeste ytelsesnivå.

KNX

For KNX-entusiaster tilbyr BRAID en sømløs løsning. Prosjektene dine opprettet i ETS (Engineering Tool Software)-programmet kan enkelt importeres til BRAID, slik at alle prosjektpunkter, konfigurasjoner og innstillinger sømløst overføres til BRAIDs økosystem. Dessuten støtter BRAID direkte integrasjon av KNX over IP uten behov for noen oppstrømsomformere. Denne integrasjonen sikrer at bygningsstyringen basert på KNX er både effektiv og enkel, og tilbyr enkelhet og bekvemmelighet på sitt beste.

BRAID fortsetter å støtte et bredt spekter av kommunikasjonsprotokoller og dataformater, noe som gjør det til en allsidig og tilpasningsdyktig løsning for dine behov innen bygningsstyring.

Tekniske spesifikasjoner

BRAID kan kjøre på:

macOS
Windows
Linux
Amazon web services
Google cloud services

BRAID’s minste tekniske krav:

BRAID er kompatibel med:

Raspberry Pi
edge F200

BRAID Edge2Cloud

Edge2Cloud er en funksjon som gjør det mulig for BRAID-brukere å enkelt få tilgang til bygningsdata, i tillegg tjeneste- og oppgradering av FIN-baserte bygnings-, utstyr- og IoT-systemer eksternt og sikkert. Frem til nå har dette krevd IT-støtte, inkludert bruk av en VPN-tilkobling, eller behovet for å besøke stedet, noe som tar opp verdifull tid og ressurser.

BRAID in action

BRAID usecases

BRAID referanse

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Talk To An Expert

Here to Simplify Smart Buildings,
Smart Equipment & IoT

Discover how BRAID integrates seamlessly with modern technology, harnesses the Internet of Things (IoT), and empowers you with real-time data and analytics. Uncover its potential to maximize tenant satisfaction, streamline your operations, and ultimately drive your properties toward a more efficient and sustainable future.

BRAID is an exceptional OEM brand that harnesses the formidable capabilities of FIN Framework. FIN Framework is a versatile software framework with comprehensive application suites that seamlessly integrate, control, manage, analyze, visualize, and establish connections. Its powerful capabilities can be integrated by OEMs into a wide range of products and services, making it the perfect foundation for BRAID to deliver cutting-edge solutions tailored to your specific needs.

Discover the Power of FIN Framework. FIN Framework’s versatile application suites seamlessly integrate, control, manage, analyze, visualize, and establish connections, enabling BRAID to create cutting-edge products and services.

 • Interoperability and Open Standards

  BRAID is designed with interoperability in mind, allowing different devices and systems to seamlessly communicate with each other. Open standards ensure that it can integrate with a wide range of technologies.

 • IoT Integration

  BRAID harnesses the power of IoT technology, allowing the system to collect and analyze data from various building components. This data-driven approach ensures smarter decision-making and proactive responses.

 • Data-Driven Decision-Making

  BRAID equips you with real-time data and analytics to make informed decisions. This empowers you to proactively address issues, allocate resources optimally, and enhance the overall performance of your properties.

 • Energy Efficiency and Sustainability

  BRAID is committed to energy efficiency and sustainability, helping buildings reduce energy consumption and lower operational costs.

 • User-Centric Control

  BRAID empowers building occupants with personalized control over their immediate environment, enhancing their experience.

 • Security and Cybersecurity

  Security is a top priority for BRAID, with robust measures to protect against cyber threats and physical breaches.

Benefits of BRAID

INTEGRATE

FIN is an open integration framework supporting multiple protocols, including BACnet, Modbus, KNX, OPC-UA and MQTT with various configuration wizards to simplify the normalization and tagging of data from diverse sources.

CONTROL

FIN has an easy to use logic builder to enable creation of logic for primary equipment control as well as at system level. This is also used to create smart alarms and fault detection diagnostic (FDD) routines.

MANAGE

FIN has a comprehensive application suite for operation and monitoring of all types of networked devices and systems for a wide range of applications, from small and simple to very large and complex. 

ANALYZE

FIN uses an optimized, time series database to make it fast and easy to process large amounts of data. FIN natively supports the Haystack tagging standard to efficiently find and manage data. Combined with native applications, FIN provides the tools to analyze building and equipment performance.

VISUALIZE

FIN includes apps to enable easy creation of custom dashboards, and building & equipment graphics, with highly intuitive navigation that works responsively on mobile devices; and apps for generating custom reports, such as for tenant billing and document management.

CONNECT

FIN provides secure edge management via the Edge2Cloud app and web portal, which uses AWS to provide easy to set-up, fully encrypted remote access without requiring a VPN. Edge2Cloud also enables secure integration with 3rd party Cloud applications.

 • Property Managers
 • Property Owners
 • System integrators
 • Real-Time Monitoring and Control

  BRAID’s real-time monitoring features provide instant insight into the status of building systems, enabling property managers to quickly respond to maintenance issues and energy inefficiencies.

 • Data-Driven Decision-Making

  BRAID’s data analytics and reporting capabilities assist property managers in making data-driven decisions, enabling proactive management and enhancing overall operational efficiency.

 • Integration Capabilities

  BRAID’s integration with external services through APIs facilitates the seamless incorporation of third-party solutions into building management strategies.

 • Cost Savings

  Leveraging BRAID’s capabilities for energy monitoring and control based on energy prices allows property managers to reduce month run cost.

 • Predictive Maintenance

  BRAID’s data analytics enable predictive maintenance, reducing downtime and maintenance costs.

 • Portfolio Management

  BRAID allows property owners to centralize the management of all their properties, providing a comprehensive overview of their status and performance.

 • Enhanced Property Value

  BRAID’s commitment to energy efficiency and sustainability directly impacts property values. Lower energy expenses and reduced maintenance costs translate to higher property valuation and increased return on investment.

 • Data-Driven Decision-Making

  BRAID equips property owners with real-time data and analytics, empowering them to make informed decisions and enhance property performance.

 • Integration with Third-Party Services

  BRAID’s ability to push data via APIs to external services offers seamless integration with various property management and maintenance solutions, creating a cohesive ecosystem for property operations.

 • Increased Revenue Potential

  Leveraging BRAID’s capabilities for energy optimization and control based on energy prices allows property owners to maximize revenue.

 • Powerful Integration

  Support for standard open protocols including BACnet, Modbus, KNX and OPC-UA, as well as SQL, REST, and MQTT

 • High Productivity Workflow

  Wizards throughout the apps speed up configuration, while tagging enables automation of otherwise manual tasks, to reduce engineering time by 50% compared to other buildings management systems in the market

 • Haystack Tagging

  Built on the latest Haystack 4 open tagging standard, enabling better data abstraction and analytics

 • Template Wizard

  Use of templates streamlines the device discovery process by importing graphics, programs, and documentation at a single click

 • Advanced Graphics & Dashboards

  Dedicated dashboard app simplifies creation of custom dynamic dashboards, also integrating with 2D and 3D equipment graphics, tables, weather, and maps

Deployment of BRAID

CONTROLLER

Host in application specific controllers or at global controller level, providing control, data management, and a web-served interface for configuration and use.

GATEWAY

Run on a gateway, integrating multiple data sources, linking to IT infrastructure and cloud applications through Haystack and web services.

HMI

Run on the HMI through its intuitive touch-friendly user interface, as well as providing device integration and data management.

SERVER

Run on Linux, Windows and MacOSX to provide supervisory & control functions, including site graphics, dashboards, alarms, schedules, reports and document management.

Open Communication

BRAID makes devices work seamlessly together. In the fast-paced world of automation, where the ability to effortlessly connect and control a variety of devices is essential. BRAID simplifies the complex task of ensuring that your devices can communicate effectively. In today’s data-driven landscape, BRAID’s dedication to making your devices ‘speak’ to each other ensures that you can access valuable insights and make informed decisions with ease.

bacnet

BRAID is fluent in BACnet, supporting BACnet profile, B-OWS (Operator Workstation). This means that BRAID is fully equipped to manage advanced BACnet systems, providing a comprehensive and user-friendly interface for efficient control, monitoring, and interaction with your building automation devices. Moreover, it’s essential to note that BRAID is BTL certified, ensuring compliance with industry standards and the highest level of performance.

KNX

For KNX enthusiasts, BRAID offers a seamless solution. Your KNX projects created in the ETS (Engineering Tool Software) program can be effortlessly imported into BRAID, ensuring that all your project points, configurations, and settings are seamlessly transitioned into BRAID’s ecosystem. Moreover, BRAID supports direct integration of KNX over IP without the need for any upstream converters. This integration ensures that your KNX-based building management is both efficient and straightforward, offering simplicity and convenience at its finest.

BRAID continues to support a broad spectrum of communication protocols and data formats, making it a versatile and adaptive solution for your building management needs.

Technical specifications

BRAID can run:

macOS
Windows
Linux
Amazon web services
Google cloud services

BRAID’s minimum technical requirements:

BRAID is compatible with:

Raspberry Pi
edge F200

BRAID Edge2Cloud

Edge2Cloud is a feature that allows users of the BRAID to easily access building data, and service and upgrade FIN-based  building, equipment and IoT systems remotely and securely. Until now, this has required IT support, including the use of a VPN connection, or having to visit site, using up valuable time and resources.

BRAID in action

BRAID usecases

BRAID referanse

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy

Åkra sjømat

Åkra sjømat

Krabbe fabriken på Husøy