Gang- og sykkelvei Ølensvåg

Den rykende ferske gang- og sykkelveien på E134 mellom Ølen og Ølensvåg står endelig klar, og er allerede godt i bruk av befolkningen. Den 3,3 km lange gang- og sykkelveien er tre meter bred, og er blitt en flott vei for alle syklister og gående mellom kirken i Ølen og krysset ved bensinstasjonen i Ølensvåg.

Helgevold har levert alle veglys langs veien, ved kryss og busslommer, lys i underganger og veilfordelinger. Arbeidet er utført stort sett som prosjektert, med noen endringer underveis, og en del bistand til Risa.

Første spadetak på prosjektet ble tatt i 2017, og det hele stod ferdigstilt i 2020. Helgevold kunne starte elektroarbeidet november 2017 med å først levere strøm til Risa sin riggplass. I august 2018 leverte vi mastefundamenter, deretter fortløpende med jordinger og annet elektroarbeid. Heisingen av selve lysmastene kunne vi begynne på i oktober 2019, og veien ble med det belyst før juletider. Helgevold sine arbeider var ferdigstilt i mars 2020.

Med totalt 19 ansatte i prosjektet, er det veldig kjekt å være en del av et spennende prosjekt som viser så godt igjen, og som har vært etterlengtet blant lokalbefolkningen og trafikantene lenge.

Vi ønsker å takke Risa for oppdraget og et godt samarbeid!