Undervannskamera i sjøvann og RAS-vann

Vi har testet ut noen forskjellige undervannskamera til Aqua og RAS-anlegg, på ulike RAS-anlegg hos både MOWI og Eidesvik. Erfaringene viser at undervannskamera som er gode i sjø fort kan slite med sikt i RAS anlegg da vannet er helt annerledes og uklart. Selv de beste og mest anerkjente undervannskameraene for sjø kan komme til kort i et RAS miljø.

Sjøvann er mye enklere og gir ofte god sikt. RAS-vann er veldig krevende å få god sikt i. 

Vi vet at gode bilder er viktig, spesielt når en skal bruke bildene videre i automatisering. Dette har vi sett i et prosjekt vi er med på, der man får ut ett appetitt-tall for fisken fra bildebehandling software. Appetitt-tallet gis videre til PLS-Controller som bruker appetitt-tallet til å styre opp og ned fôringen.

Neste leverandør som står for tur for testing av undervannskamera er Imenco. Imenco er en av de større aktørene innen undervannskameraer.