Satser på sol-energi

Hanskeprodusenten Granberg AS er en av bedriftene som nå ønsker å prøve solceller som energikilde. 

Granberg har satt opp 260 solcellepanel på  lagertaket ved hovedkontoret i sommer, og salgssjef hos hanskeprodusenten på Bjoa, Mathias Granberg, er klar på at dette bare er første steget i en planlagt opprustning av alternative energikilder. Da de bygget ut i 2014 fikk de også på plass et jordvarmeanlegg som oppvarmingskilde for kontorbygget.

– Vi gjør dette først og fremst for å spare noe på energiutgiftene som stadig øker. Den høye strømprisen har vært med på å utfordre oss slik at vi nå tenker nytt. Vi vet det vil ta noen år før vi har tjent inn igjen investeringen, men det tror vi lønner seg, mener Mathias og peker på at kostnadsbildet generelt sett har endret seg for bedriftene den siste tiden. 

– Det meste øker betraktelig når det kommer til kostnader, det er derfor viktig at vi kan spare inn noe der vi får det til. I tillegg har dette naturligvis også et miljøperspektiv. Det er viktig for oss å vise at vi satser på grønne løsninger, og at vi tar vår del av ansvaret for å minske klimagassutslippene.  

Mathias Granberg mener  bedriften trolig vil satse på å få solceller på flere tak hvis denne første investeringen viser seg å bli en suksess, og regnestykket blir like bra som forventet. 

Mathias Granberg hos Granberg AS sier bedriften har planlagt flere alternative energikilder for å spare på energiutgiftene. (Bilde lånt av Medvind24)

Flere er interesserte

Jan-Halvard Andersen, vår avdelingsleder proffmarked, jobber sammen med Rune Idar Frøyland som er kunderådgiver solceller og batteri, for å fremme solcellepanel som en attraktiv investering for næringslivet. De vet godt at økonomiske støtteordninger er noe av det viktigste å få på plass for at flere skal kaste seg på trenden. 

– Det er et bra trykk nå, selv om veksten i markedet går gradvis. Mange bedrifter ønsker å investere for å få ned de faste utgiftene, men investeringer i solceller er også store innkjøp som krever lange administrative prosesser, derfor tar disse prosessene lang tid, sier Jan-Halvard. 

Han og Rune Idar er spente på hvordan de nye støtteordningene fra regjeringen vil slå ut, og de merker at flere bedrifter tar kontakt nå. Ifølge regjeringen skal det nemlig lønne seg både å kartlegge mulige tiltak, og ikke minst sette de ut i livet. 

Med den pågående strømkrisen er det synd at så mange bedrifter sitter på gjerdet og venter, det er et stort potensial her, det blir spennende å se konkret hva som kommer ut av den nye støtteordningen, mener Rune Idar. 


I 2016 var inntjeningstiden på solcelle-investering ofte satt til 15–20 år, en periode ble det snakket om 10–15 år før en gikk i null etter disse grønne investeringene. Nå er situasjonen en annen. 

Med disse strømprisene vi har nå kan vi raskt snakke om en så kort periode som 7–10 år, sier Rune Idar. 

Rask utvikling

Helgevold Elektro er i ferd med å få erfaring med å legge solcellepanel i mange bransjer, blant annet fiskeoppdrett. Bygningene som har flate tak egner seg godt, noe som gjør selve monteringen effektiv og rask. Så langt har det lokale elektrofirmaet mest erfaring med å montere panel på tak, men mange ønsker også panel montert på vegg, eller på et punkt på bakkenivå som ikke har direkte kontakt med bygning i det hele tatt. Det meste er mulig å få til. 

– En av de store fordelene med disse panelene er jo at du kan selge den strømmen du ikke nytter deg av selv. Panelene fungerer også godt på en overskyet dag, da får du omtrent en fjerdedel av produksjonen du ville fått med strålende solskinn, forteller Jan-Halvard og viser til at ny teknologi stadig blir utviklet og gjør produktene bedre, og ikke minst forlenger levetiden på panelene. 

– Vi er ikke i første omgang mest opptatt å selge flest mulig anlegg, for oss er det viktigste at kundene blir fornøyd og at anleggene virker godt. 

Det satses på å bygge batterifabrikker over hele verden, noe som Rune Idar også mener vil påvirke prisen på solcelleanlegg positivt. 

– Vi strekker oss langt nå for å kunne bruke europeisk-produserte komponenter, ikke minst for å gjøre oss mindre avhengig av produksjonen i Kina. Koronaperioden viste oss også at det er sårbart å være så avhengig av en storprodusent. Anleggene er også blitt mye mer brannsikre med årene, så jeg tror vi har et godt produkt mange vil kunne nytte seg av, mener han. 

Takk til Medvind24 for lån av tekst og bilder.