Kristen VGS

Til nybygget til Kristen VGS i Haugesund har vi levert blant annet elektro, adgangskontroll og automatikk. Arbeidet som foregikk fra 2018 til 2019 har resultert i et flott smart nybygg med styring på sensorer etter sluttbrukers behov.

Det har vært inntil ti helgevoldere involvert i prosjektet, som inkluderer både prosjektleder, ingeniører, montører, teknikere og lærlinger. I dette prosjektet var ansatte fra vår lokasjon i Vindafjord og Haugesund involvert. Vi har levert elektro, telecom, brannalarm, adgangskontroll og automatikk, samt lysstyring på DALI og integrert mot DMX. Vi har også vært ansvarlig for kabling for automatikk, AV og adgangskontroll. Automatikk er levert av Helgevold Elektro AS på egen entreprise, og vi har montert alle systemer unntatt adgang.

Andre som har deltatt i prosessen er Certego Haugesund, Våge Multimedia AS og innleid personell fra Caverion.

Vi takker Kristen VGS for jobben og tilliten.