Jan Magne Dybvik


Som servicetekniker har Jan Magne Dybvik vært med på igangsettelsen av maskiner og anlegg hos SMV, Hydro Husnes og Hydro Karmøy. Nå har han tatt kompetansen med seg inn i Helgevold Gruppen.

1.mai 2022 overtok Helgevold Gruppen Seams industriavdeling med 37 medarbeidere. Dette er et stort og viktig steg i Helgevolds satsing innen automasjon og mot et enda bredere industrisegment. 

Dybvik er en av dem som utgjør Helgevolds nye industriteam. Med seg inn i Helgevold Gruppen tar han med seg lang erfaring som automatiker og servicetekniker, med kompetanse innen programmering, feilsøking og servicearbeid.

– Jeg har blant annet drift-og vedlikeholdserfaring fra FMC Biopolymer, Pelagia og Gasnor og prosjekt på Hydro Karmøy, Hydro Husnes og Biomar, forteller 34-åringen fra Torvestad.

Av alle prosjektene han har bidratt på, er det spesielt oppdrag for Hydro som skiller seg ut for Dybvik. Han har bidratt på prosjekter både for Hydro både på Karmøy og Husnes.

– På Karmøy jobbet jeg på SMVs anode-rensemaskinen til den nye anodemontasjen, i forbindelse med teknologipiloten på Karmøy. Dette er nok et av prosjektene jeg ser tilbake på som både mest spennende, men også mest utfordrende. Prosjektet gikk over et par år, og bød på nye og viktige utfordringer for oss, sier Dybvik, som også har bidratt på et tilsvarende prosjekt for Hydro Husnes i samarbeid med SMV (Sunnhordland Mekaniske Verksted).

Det var uten tvil et av de mest spesielle prosjektene vi har jobbet med, forteller han, og forklarer:

– Etter at en anode er oppbrukt blir mest mulig av anoden resirkulert. Her fjerner rensemaskinen rester av materiale fra anoden, forklarer han.

– Et annet prosjekt var på sorterings- og knuseanlegget som sorterer dette materialet. Der skilles blant annet stål og aluminium ut av materialet. Min oppgave i dette var programmering og idriftsettelse av anlegget som utførte denne prosessen.

I årene som kommer tror Dybvik at teamet hans i Helgevold vil ha stadig flere prosjekter innen energimåling og energisparing. Det er blitt et viktig satsingsområde.

– Vi har allerede hatt flere slike prosjekter for større industribygg, og ser at det har kommet stadig mer av dette de siste årene. Blant annet var vi med på leveransen energimålingssystem til Seam, Pelagia, NorCable og sykehuset i Haugesund. Samtidig som vi tar på oss skreddersydde oppdrag, tror jeg prosjekter innen energisparing kan utgjøre en stor del av arbeidet vår i tiden som kommer, sier Dybvik.