Historisk avtale med Hima Seafood

Vi har inngått vår største avtale noen gang med Hima Seafood, som bygger verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret på Rjukan.
Helgevold skal prosjektere installasjonen, levere prosesskabling, automasjon og kontrollsystemer til Hima Seafoods anlegg på Rjukan. Avtalen er verdt rundt 80 millioner kroner og er den største noen gang for Helgevold Gruppen. Hima skal etter planen produsere 9000 tonn ørret årlig i et 27.000 kvadratmeter stort anlegg, som setter en ny standard for bærekraft og fiskevelferd.

– Dette er et banebrytende og innovativt prosjekt på alle måter, som vil sette en ny standard for bærekraftig produsert sjømat. Vi er stolte av at Helgevold får bidra når et nytt, norsk industrieventyr tar form. For oss er dette den største avtalen vi har inngått og utgjør et gjennombrudd for konsernet. Det vil være med på å styrke vår kompetanse og konkurransekraft i en spennende tid, sier Bjørn Tollefsen, som overtok som konsernleder i Helgevold Gruppen tidligere i år.

Helgevold Gruppen har vokst til å bli den ledende automasjon- og elektroleverandøren på Haugalandet, og avtalen med Hima Seafood vil, sammen med det økende behovet for elektrifisering som følge av det grønne skiftet, bidra til en kraftig økning i omsetningen i årene som kommer. For å rigge organisasjonen i møtet med dette markedet, ble det tidligere i år annonsert at Helgevold slår sammen datterselskapene Helgevold Elektro AS og Helgevold Elektro Haugesund AS.
– Sammenslåingen handler om å bli en enda mer enhetlig tilbyder ut mot kundene og rigge oss slik at vi får utnyttet kompetansen og erfaringen i konsernet best mulig. Ved å jobbe tettere sammen vil vi skape utviklingsmuligheter og et større fagmiljø som også kundene vil nyte godt av, sier Tollefsen.

Det landbaserte oppdrettsanlegget til Hima Seafood har en budsjettert byggekostnad på 2,5 milliarder kroner, inkludert et renseanlegg til nesten en halv milliard kroner.
– Vi bygger et stort anlegg som skal sette en ny standard for bærekraftig oppdrett av sjømat, og vi ønsker å ha med oss leverandører som deler våre ambisiøse visjoner. Helgevold Elektro har vist at de har kompetansen og kapasiteten til å håndtere et komplekst og utfordrende prosjekt, og vi gleder oss til det videre samarbeidet, sier Sten Falkum, administrerende direktør i Hima Seafood.