Elektro og styringssystem til settefiskanlegg på Trovåg

Bremnes Seashore avdeling Trovåg i Vikebygd investerer mellom 500 og 600 millioner kroner på nytt settefiskanlegg.

I løpet av de neste årene skal de øke produksjonen ved settefiskanlegget på Trovåg fra 150 til 3 200 tonn (1,5 mill til 6,4 mill smolt) ved hjelp av framtidsrettet høyteknologi. Dette er en satsning på innovasjon og ny teknologi i alle ledd, med sterkt fokus på fiskevelferd. Bremnes Seashore har gått i bresjen for å heve kvaliteten på norsk oppdrettslaks og blant produktene de leverer er Salma – Norges fremste merkevare for fersk fisk.

Helgevold Gruppen har alt av elektro og automasjon på prosjektet som har pågått siden høsten 2015, og er et langvarig samarbeid frem til 2020. Grunnen til at akkurat Helgevold Gruppen ble valgt til dette prosjektet er at vi lenge har samarbeidet på anlegget på Trovåg. Vi har vist at vi leverer på kunden sine ønsker gang på gang, og vi opplever at både vi og kunden utvikler oss og drar i samme retning.

På dette prosjektet benytter vi oss av egenutviklede systemer for lys- oksygen- og fórstyring, samt styring av RAS anlegget (resirkuleringsanlegg). Et innendørs settefiskanlegg som dette krever mye av vannkvaliteten for at fisken skal ha det bra og bli til et kvalitetsprodukt. Derfor har vi skreddersydd et driftssikkert styringssystem slik at fisken skal få en tilnærmet normal hverdag og optimale forhold for å vokse og trives.

Det nye settefiskanlegget har et innovativt RAS anlegg som gjør at Bremes Seashore reduserer vannforbruket sitt med opptil 98%. Vannet som benyttes i karene går gjennom et biofilter, før det blir luftet og går tilbake til karene som nytt vann – det enorme behovet for vann som de opplevde før utgår, man får bedre kvalitet og forurenser mindre enn et vanlig anlegg. Fisken har også mye kortere tid i havet noe som reduserer antall oppdrettsfisk som rømmer fra anleggene. Denne investeringen viser at Bremnes Seashore satser stort for å heve standarden for fiskevelferd og kvaliteten på produktet de leverer over hele verden.

Publisert: 01. januar 2018
Del saken på facebook